Η νέα παγκόσμια μοναδικότητα της ελιάς (video)
TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Η νέα παγκόσμια μοναδικότητα της ελιάς (video) Featured

Η νέα παγκόσμια μοναδικότητα της ελιάς (video)

Μια παγκόσμια μοναδικότητα έρχεται να προστεθεί στην ελιά που τόσο συνεισφέρει στην αγροτική

οικονομία. Τα τελευταία στοιχεία από την υλοποίηση ενός προγράμματος και στη Μεσσηνία, καταδεικνύουν πως πέρα από σημείο παραγωγικής και ποιοτικής αναφοράς, η ελιά συμβάλλει και στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

https://www.youtube.com/watch?v=JWLt376BShM

back to top