Πλήττονται ξένες ετικέτες, χώρος στο εγχώριο ελαιόλαδο
TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Πλήττονται ξένες ετικέτες, χώρος στο εγχώριο ελαιόλαδο Featured

Πλήττονται ξένες ετικέτες, χώρος στο εγχώριο ελαιόλαδο

Το εντεινόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον για την ελαιοκοµία από επαγγελµατίες του χώρου που επιθυµούν να

εξελίξουν τις εκµεταλλεύσεις τους, από ετερο-απασχολούµενους, αλλά και διεθνή επενδυτικά σχήµατα που ενδιαφέρονται να ρίξουν κεφάλαια σε καθετοποιηµένες µονάδες επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια του 7ου Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς που έλαβε χώρα από τις 31 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Agrenda. Μεταξύ άλλων, τονίστηκε πως µεγάλη ευκαιρία για τους ελαιοπαραγωγούς αποτελούν η συνεχής αύξηση κατανάλωσης διεθνώς, αλλά και τα σκάνδαλα µε τα νοθευµένα προϊόντα σε άλλες χώρες. ∆ιαπιστώθηκε ακόµα σηµαντική αύξηση των φυτεύσεων ελιάς, η οποία όµως θα συµβάλλει στη διαµόρφωση «κουλτούρας ελαιολάδου». Στο Φεστιβάλ κατεδείχθη, τέλος, πως το τρίπτυχο τυποποίηση-branding-marketing αποτελεί προϋπόθεση για αύξηση της προστιθέµενης αξίας του έξτρα παρθένου, που πρέπει ν’ αφήσει «την εποχή του τενεκέ να περάσει στην ιστορία».

http://www.agronews.gr/files/1/Agrenda/Fakelos%20elaiokomikos%20prosanatolismos.pdf

 

 

back to top