Εισφορές ΕΦΚΑ για μια αγελάδα δέκα ρίζες με ελιές στο χωριό
TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Εισφορές ΕΦΚΑ για μια αγελάδα δέκα ρίζες με ελιές στο χωριό Featured

Εισφορές ΕΦΚΑ για μια αγελάδα δέκα ρίζες με ελιές στο χωριό

Έτοιµοι να διακόψουν την αγροτική τους δραστηριότητα, λόγω ΕΦΚΑ, εµφανίζονται χιλιάδες ετερο-επαγγελµατίες που διαθέτουν ένα κτήµα,

για παράδειγµα µε ελιές στο χωριό τους, προκειµένου να συµπληρώσουν το εισόδηµά τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.

Αιτία, εγκύκλιος του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης, που τους επιβάλλει ασφαλιστικές εισφορές για µια δραστηριότητα που ως και το 2016 απαλλάσσονταν, καθώς η ασφάλιση σε ένα ταµείο αρκούσε. Είναι αλήθεια πάντως ότι δεν έχουν διευκρινιστεί από το αρµόδιο υπουργείο Εργασίας, όλες οι πτυχές του ζητήµατος, αφού όπως έγραψε η Agrenda την περασµένη εβδοµάδα, τα πάντα θα εξαρτηθούν από τον υπό αναµόρφωση ισχύοντα κανονισµό του ΟΓΑ, ο οποίος απαλλάσσει τους ετερο-επαγγελµατίες αγρότες από την υποχρέωση διπλών εισφορών.

Νοµικοί κύκλοι υποστηρίζουν, µιλώντας στην Agrenda, ότι «η εισφορά για άσκηση αγροτικής δραστηριότητας βρίσκεται στα όρια της νοµιµότητας και σίγουρα δεν συνάδει µε τους ενιαίους κανόνες που διατείνονται οι αρµόδιοι ότι επιβάλλει ο νόµος Κατρούγκαλου». Φέρνουν µάλιστα το παράδειγµα ενός µετόχου µε ποσοστό άνω του 3% που έχει εισόδηµα από ΑΕ, χωρίς να συµµετέχει στο ∆Σ της. Ο συγκεκριµένος απαλλάσσεται από εισφορά, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον µέτοχο ΙΚΕ, που δεν είναι διαχειριστής. Σηµειωτέον ότι πολλοί ετερο-απασχολούµενοι που δεν επιθυµούν να µπουν στη διαδικασία να πουλήσουν «µαύρα», αναζητούν φόρµουλες αποφυγής της έξτρα χρέωσης, διερευνώντας µάλιστα στις εφορίες το ενδεχόµενο διακοπτόµενης έναρξης επιτηδεύµατος, όπως ισχύει µε τις εποχικές εργασίες (π.χ. µια καντίνα που λειτουργεί µόνο το καλοκαίρι και πληρώνει εισφορές ΟΑΕΕ). Επικαλούνται προς τούτο σχετική απόφαση (169653/3.6.2011) του αρµόδιου υπουργείου, που ορίζει ότι π.χ. για 10 στρέµµατα βρώσιµης ελιάς, δεν απαιτείται απασχόληση από τον ετερο-επαγγελµατία, άνω των 550 ωρών ετησίως, όταν µια πλήρη απασχόληση απαιτεί 1.750 ώρες κατ’ έτος. agronews.gr

back to top