ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TV
TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TV

Δευτερα

00:30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
01:30 Ξένη Ταινία
02:30 Ξένη Ταινία
03:30 Ξένη Ταινία
05:00 Ντοκιμαντέρ
06:00  Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
07:00  Τηλεμάρκετινγκ
08:00  Παιδικά
10:00  Πρωινό Μαγκαζίνο
12:00  Ντοκιμαντέρ
13:00 Τηλεμάρκετινγκ
15:00 Δελτίο Ειδήσεων
15:45 Τηλεμάρκετινγκ
17:30 Δελτίο Ειδήσεων
18:20 Ντοκιμαντέρ
20:00 Ντοκιμαντέρ
21:00 Δελτίο Ειδήσεων
22:00 Κόντρα και Ρήξη
23:00 Ξένη Ταινία

                                                                                      

Add a comment

Τρίτη

00:30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
01:30 Ξένη Ταινία
02:30 Ξένη Ταινία
03:30 Ξένη Ταινία
05:00 Ντοκιμαντέρ
06:00  Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
07:00  Τηλεμάρκετινγκ
08:00  Παιδικά
10:00  Πρωινό Μαγκαζίνο
12:00  Ντοκιμαντέρ
13:00 Τηλεμάρκετινγκ
15:00 Δελτίο Ειδήσεων
15:45 Τηλεμάρκετινγκ
17:30 Δελτίο Ειδήσεων
18:20 Ντοκιμαντέρ
20:00 Ντοκιμαντέρ
21:00 Δελτίο Ειδήσεων
22:00 Κόντρα και Ρήξη
23:00 Ξένη Ταινία

                                                                                      

Add a comment

Τετάρτη

00:30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
01:30 Ξένη Ταινία
02:30 Ξένη Ταινία
03:30 Ξένη Ταινία
05:00 Ντοκιμαντέρ
06:00  Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
07:00  Τηλεμάρκετινγκ
08:00  Παιδικά
10:00  Πρωινό Μαγκαζίνο
12:00  Ντοκιμαντέρ
13:00 Τηλεμάρκετινγκ
15:00 Δελτίο Ειδήσεων
15:45 Τηλεμάρκετινγκ
17:30 Δελτίο Ειδήσεων
18:20 Ντοκιμαντέρ
20:00 Ντοκιμαντέρ
21:00 Δελτίο Ειδήσεων
22:00 Κόντρα και Ρήξη
23:00 Ξένη Ταινία

                                                                                      

Add a comment

Πέμπτη

00:30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
01:30 Ματιές (Ε)
02:30 Ξένη Ταινία
03:30 Ξένη Ταινία
05:00 Ντοκιμαντέρ
06:00  Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
 07:00  Τηλεμάρκετινγκ
 08:00  Παιδικά
 10:00  Πρωινό Μαγκαζίνο
 12:00  Ντοκιμαντέρ
13:00 Τηλεμάρκετινγκ
15:00 Δελτίο Ειδήσεων
15:45 Τηλεμάρκετινγκ
17:30 Δελτίο Ειδήσεων
18:20 Ντοκιμαντέρ
20:00 Ντοκιμαντέρ
21:00 Δελτίο Ειδήσεων
22:00 Κόντρα και Ρήξη
23:00 Ξένη Ταινία

                                                                                        

Add a comment

Παρασκευή

00:30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
01:30 Ξένη Ταινία
02:30 Ξένη Ταινία
03:30 Ξένη Ταινία
05:00 Ντοκιμαντέρ
06:00  Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
07:00  Τηλεμάρκετινγκ
08:00  Παιδικά
10:00  Πρωινό Μαγκαζίνο
12:00  Ντοκιμαντέρ
13:00 Τηλεμάρκετινγκ
15:00 Δελτίο Ειδήσεων
15:45 Τηλεμάρκετινγκ
17:30 Δελτίο Ειδήσεων
18:20 Ντοκιμαντέρ
20:00 Ντοκιμαντέρ
21:00 Δελτίο Ειδήσεων
22:00 Κόντρα και Ρήξη
23:00 Ξένη Ταινία

                                                                                       

Add a comment

Σάββατο

00:30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
01:30 Ξένη Ταινία
02:30 Ξένη Ταινία
03:30 Ξένη Ταινία
05:00 Ντοκιμαντέρ
06:00  Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
07:00  Τηλεμάρκετινγκ
08:00  Παιδικά
10:00  Πρωινό Μαγκαζίνο
12:00  Ντοκιμαντέρ
13:00 Τηλεμάρκετινγκ
15:00 Δελτίο Ειδήσεων
15:45 Τηλεμάρκετινγκ
17:30 Δελτίο Ειδήσεων
18:20 Ντοκιμαντέρ
20:00 Ντοκιμαντέρ
21:00 Δελτίο Ειδήσεων
22:00 Κόντρα και Ρήξη
23:00 Ξένη Ταινία

                                                                                      

Add a comment

Κυριακή

00:30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
01:30 Ξένη Ταινία
02:30 Ξένη Ταινία
03:30 Ξένη Ταινία
05:00 Ντοκιμαντέρ
06:00  Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
07:00  Τηλεμάρκετινγκ
08:00  Παιδικά
10:00  Πρωινό Μαγκαζίνο
12:00  Ντοκιμαντέρ
13:00 Τηλεμάρκετινγκ
15:00 Δελτίο Ειδήσεων
15:45 Τηλεμάρκετινγκ
17:30 Δελτίο Ειδήσεων
18:20 Ντοκιμαντέρ
20:00 Ντοκιμαντέρ
21:00 Δελτίο Ειδήσεων
22:00 Κόντρα και Ρήξη
23:00 Ξένη Ταινία

                                                                                      

Add a comment