Κυριακή
5
Δεκέμβριος
TOP

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας της ΠΕ Μεσσηνίας κατά την αντιπυρική περίοδο 2021

Εκδόθηκε σήμερα 2 Ιουλίου, η απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου για την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, περιαστικά δάση και εν γένει δασικά οικοσυστήματα υψηλής προστασίας που ευρίσκονται σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας (ευπαθείς περιοχές) της ΠΕ Μεσσηνίας.

Η απόφαση θα ισχύει για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο έτους 2021, ήτοι έως 31 Οκτωβρίου και κυρίως αφορά ημέρες και ώρες που ο «Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς», που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), αναφέρει πρόβλεψη κατηγορίας Κινδύνου 4: Πολύ Υψηλή & 5: Κατάσταση Συναγερμού.

Περαιτέρω η ως άνω απόφαση περιλαμβάνει αναλυτικά τις περιοχές του νομού στην οποία εφαρμόζεται, αναφέρονται οι εξαιρέσεις που προβλέπονται και τέλος συνοδεύεται από σχετικό χάρτη.

Η αρ. 203699/2-7-2021 (ΑΔΑ: 99ΛΣ7Λ1-Δ8Ο) απόφαση αντιπεριφερειάρχη:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΑΔΑ 99ΛΣ7Λ1-Δ8Ο