Σάββατο
2
Ιούλιος
TOP

Καλαμάτα: Εργασίες εκτελούνται στις οδούς Καπετάν Κρόμπα, Πολυβίου και Αναπλιώτη

Υλοποιείται το έργο «Ανάπλαση δικτύου οδών και πεζοδρόμων στο ιστορικό κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα, κ.λπ.) & αναβάθμιση υφισταμένου παιδότοπου». Πρόκειται για έργο το οποίο χρηματοδοτείται μέσα από το πρόγραμμα δράσεων Αστικής Αναζωογόνησης του Πράσινου Ταμείου, προϋπολογισμού μελέτης 644.000 €.

Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη, ήδη έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις στο πλαίσιο της αναβάθμισης του παιδότοπου που βρίσκεται στο καλυμμένο τμήμα του Νέδοντα, έναντι της οδού Κολοκοτρώνη, όπου και αναμένεται η προμήθεια του πιστοποιημένου εξοπλισμού.

Επίσης συνεργεία παρεμβαίνουν στις οδούς Καπετάν Κρόμπα, Πολυβίου και Αναπλιώτη, όπου ήδη έχουν τοποθετηθεί αγωγοί ομβρίων, ενώ προχωρούν οι εργασίες που αφορούν στα υπόλοιπα δίκτυα. Θα ακολουθήσουν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει δοθεί προς την αρμόδια Υπηρεσία, παρεμβάσεις επί της οδού Σφακτηρίας.