Αρχική LIVENOW Πειραιώς: Σε επενδυτική βαθμίδα έως το 2020 τα ομόλογα

Πειραιώς: Σε επενδυτική βαθμίδα έως το 2020 τα ομόλογα

95
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι πρόσφατες πολύ θετικές εξελίξεις στην αγορά κρατικών ομολόγων που
σηματοδότησε η πετυχημένη ανταλλαγή των 20 «παλαιών» ομολόγων με τα 5
«νέα» ομόλογα αλλά και η ταυτόχρονη πτώση των αποδόσεων των νέων
ομολόγων σε συνδυασμό με την αύξηση του όγκου συναλλαγών, αποτελούν
χαρακτηριστικό παράδειγμα της ταχύτητας με την οποία μπορεί να
μεταβληθεί ο τρόπος και η στάση των διεθνών επενδυτών σε σχέση με τις
επενδύσεις σε ελληνικά περιουσιακά στοιχεία.