Παρασκευή
26
Φεβρουάριος
TOP

Προσωρινή αναστολή σε Δημοτικό Θουρίας, Νηπιαγωγείο Θουρίας και Νηπιαγωγείο Σπερχογείας

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Με Απόφαση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.
Μεσσηνίας αναστέλλεται προσωρινά:
1. Η λειτουργία του Δ.Σχ. Θουρίας μέχρι και 05 – 02- 2021.
2. Η λειτουργία του Ν/Γ Θουρίας μέχρι και 05 – 02 – 2021.
3. Η λειτουργία του Ν/Γ Σπερχογείας μέχρι και 05 – 02 – 2021 .
στο πλαίσιο των προβλεπομένων μέτρων διαχείρισης
επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές
μονάδες.
Εκπαιδευτικοί και μαθητές θα ακολουθήσουν πρόγραμμα εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης όπως προβλέπεται.