Κυριακή
28
Φεβρουάριος
TOP

Πρόγραμμα για έργα στις Τοπικές Κοινότητες της Καλαμάτας

Στελέχη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ενημερώθηκαν από στελέχη της Αναπτυξιακής

Μεσσηνίας σχετικά με το πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων».
Τα έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν αφορούν:
1. Υποδομές μικρής κλίμακας (ύδρευση, αποχέτευση, ενέργεια, κ.λπ.)
2. Στήριξη βασικών υπηρεσιών (παιδικοί σταθμοί, αθλητικές υποδομές, κ.λπ.)
3. Αναπλάσεις, τουριστική ανάπτυξη και προβολή
4. Αξιοποίηση, αναπαλαίωση αξιόλογων πολιτιστικών υποδομών
5. Αγροτική οδοποιία εφόσον εξυπηρετεί μεταποιητικές μονάδες γεωργίας-κτηνοτροφίας.

Ο Δήμαρχος έδωσε εντολή να ενημερωθούν όλοι οι εκπρόσωποι των Δημοτικών διαμερισμάτων και Τοπικών Κοινοτήτων για να στείλουν τις προτάσεις τους ώστε η υπηρεσία να προχωρήσει άμεσα τις αναγκαίες διαδικασίες.