Κυριακή
28
Φεβρουάριος
TOP

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για καταναλωτές και επιχειρήσεις

Ανοίγει ο δρόμος για αποζημιώσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, που
έχουν υποστεί ζημιά λόγω παράβασης του ανταγωνισμού, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας που κατατέθηκε
στη Βουλή προς ψήφιση στο πλαίσιο εναρμόνισης με την Οδηγία 2014/104/ΕΕ.