Αρχική LIVENOW Στη δημοσιότητα τα Πόθεν Έσχες του έτους 2016

Στη δημοσιότητα τα Πόθεν Έσχες του έτους 2016

30
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην δημοσιότητα δόθηκαν πριν απο λίγο τα Πόθεν Έσχες του έτους 2016
(χρήση 2015). Οι δηλώσεις που κατατέθηκαν είναι εννιακόσιες είκοσι πέντε
(925), ενώ εννέα (9) υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δήλωση, ως όφειλαν.