Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τι έγινε με τις επιχειρήσεις την χρόνια της πανδημίας – Τα στοιχεία...

Τι έγινε με τις επιχειρήσεις την χρόνια της πανδημίας – Τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

58
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στο Νομό Μεσσηνίας για το έτος 2020 έγιναν 487 συστάσεις νέων επιχειρήσεων και 125 διαγραφές, συμπεριλαμβανομένων μετατροπών νομικών μορφών, συγχωνεύσεων, μεταφορών έδρας και οριστικών λύσεων.

Από την άντληση των στοιχείων αυτών και λόγω των ειδικών συνθηκών που προκλήθηκαν από τη πανδημία και την οικονομική ύφεση που επακολούθησε, οι ιδρύσεις εταιρειών μέσω της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. προκύπτει πως κινήθηκαν στο επίπεδο της τελευταίας τριετίας – 2018:500, 2019:573, 2020:487 – με το ισοζύγιο εγγραφών/ διαγραφών να διαμορφώνεται στις 362 νέες εταιρικές μορφές στη Μεσσηνία για το 2020.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι συνεχίζεται ο αυξητικός ρυθμός στην ίδρυση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και Ετερορρύθμων Εταιριών (Ε.Ε.) σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρικές μορφές στη τριετία 2018-2020, καθώς επίσης και η σύσταση στο Νομό Μεσσηνίας Ενεργειακών Κοινοτήτων.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 2019 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2019 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 2020 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2020 ΙΣΟΖΥΓΙΟ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0 0 1 0 0 1
Α.Ε. 5 2 4 4 3 0
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 327 86 294 65 241 229
Ε.Ε. 70 17 50 18 53 32
Ε.Π.Ε. & ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 5 2 3 0 3 3
Ι.Κ.Ε. & ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 103 5 85 10 98 75
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 0 2 1 0 -2 1
Ο.Ε. 62 32 35 28 30 7
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 0 1 0 0 -1 0
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 1 0 5 0 1 5
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0 0 9 0 0 9
ΣΥΝΟΛΟ 573 147 487 125 426 362