Αρχική ΑΓΡΟΤΙΚΑ Παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου για τις μεταβιβάσεις

Παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου για τις μεταβιβάσεις

525
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων

μεταβίβασης έτους 2017 ως την Παρασκευή 30 Ιουνίου, με απόφαση του υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, λόγω του αυξημένου αριθμού των αιτήσεων.

Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει ότι η παράταση δίνεταιλαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο αριθμό  των αιτήσεων μεταβίβασηςκαι έχοντας επίγνωση του λιγοστού χρόνου, τον οποίο είχαν στη διάθεση τους για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης και των αιτήσεων μεταβίβασης τόσο οι γεωργοί όσο και οι πιστοποιημένοι φορείς υποβοήθησης υποβολής της ΕΑΕ 2017.

Η υπ’ αριθμ. 1572/62620/09.06.2017 υπουργική απόφαση θα αναρτηθεί άμεσα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΥΠΑΑΤ.

Για την πλήρη ενημέρωση των γεωργών και των πιστοποιημένων φορέων υποβοήθησης υποβολής της ΕΑΕ 2017 διευκρινίζεται ότι :

1)  Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης 2017 δεν αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της  Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2017, η οποία εκπνέει στις 15/06/2017 και ώρα 00:00 π.μ.

2)  Η παράταση  της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης δεν επηρεάζει την ημερομηνία , κατά την οποία ο γεωργός θα πρέπει να αποδεικνύει πως έχει στην κατοχή του τα αγροτεμάχια   για το έτος 2017, ήτοι 31/05/2017. 

Συνεπώς με βάση την έκταση που κατέχει ο δικαιούχος στις 31/05/2017 θα γίνει η ενεργοποίηση και η πληρωμή των δικαιωμάτων ενίσχυσης του έτους 2017

3)  Η καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης ή και ακύρωσηςεμπρόθεσμα (ως 30/06/2017) οριστικοποιημένων αιτήσεωνμεταβίβασης παρατείνεται ως την Δευτέρα, 10/07/2017