Δευτέρα
27
Μάρτιος
TOP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Tag

Παράταση ως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 πήρε με την 8η τροποποίηση η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης του προγράμματος «ΦιλόδημοςΙΙ». Στην εν λόγω 8η τροποποίηση, άξονας προτεραιότητας είναι οι «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» και συγκεκριμένα «Προμήθεια

Στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», εντάσσονται τα έργα για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πύλου-Νέστορου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, της Πράξης: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πύλου-Νέστορος» συνολικού προϋπολογισμού 649.901,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Πύλου-Νέστορος

Η διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών και η προστασία τους από τις καιρικές συνθήκες αποτελεί για τον Δήμο Μεσσήνης βασική προτεραιότητα. Με γνώμονα αυτό ο Δήμος θα προχωρήσει στην αναβάθμιση ορισμένων εκ των στάσεων για τη συγκοινωνία, στο πλαίσιο του