Τρίτη
31
Ιανουάριος
TOP

Άνω των 600 χιλιάδων ευρώ για αθλητικές εγκαταστάσεις στο δήμο Πύλου-Νέστορου

Στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», εντάσσονται τα έργα για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πύλου-Νέστορου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, της Πράξης: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πύλου-Νέστορος» συνολικού προϋπολογισμού 649.901,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Πύλου-Νέστορος Ν. Μεσσηνίας.