Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος

Ο λαϊκισμός των ελίτ