Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Έρευνα: Αυτά… συνεισέφεραν σε ΑΕΠ και απασχόληση τα ξενοδοχεία

Έρευνα: Αυτά… συνεισέφεραν σε ΑΕΠ και απασχόληση τα ξενοδοχεία

291
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στα 6,92 δισ. ευρώ υπολογίζονται τα συνολικά έσοδα των ξενοδοχείων ανά την Ελλάδα για το 2016, συνεισφέροντας ουσιαστικά περίπου το 10% του ΑΕΠ και το 6,5% της απασχόλησης.

Από τα 6,92 δισ. ευρώ, τα καταλύματα κατηγορίας 5* και 4* αστέρων, έστω κι αν είναι λιγότερα, συνεισφέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγόμενων εσόδων.

Ξενοδόχοι

Τα στοιχεία προέρχονται από την τελευταία μελέτη της Grant Thornton για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και σύμφωνα με αυτήν οι δύο υψηλότερες κατηγορίες αποδίδουν συνολικά 4,59 δισ. ευρώ εσόδων: Δηλαδή, παρότι αποτελούν το 42,23% του αριθμού ξενοδοχείων, αποδίδουν το 66,33% των συνολικών εσόδων, γεγονός που οφείλεται στην αυξημένη πληρότητα και στην υψηλότερη τιμή δωματίου.

ξενοδόχοι2

Η εκτίμηση του συνόλου του κύκλου εργασιών των ξενοδοχείων της χώρας προκύπτει μέσα από τον εντοπισμό συγκεκριμένων βασικών μεγεθών του κλάδου: της δυναμικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων, των δεικτών πληρότητας και του μέσου εσόδου ανά δωμάτιο για κάθε κατηγορία ξενοδοχείου. Αρχικά εντοπίστηκε η υφιστάμενη δυναμικότητα των δωματίων των ξενοδοχείων ανά κατηγόρια αστέρων καθώς και η μέση ετήσια πληρότητά τους. Στη συνέχεια και με βάση την εποχική λειτουργία, εκτιμήθηκε ο μέσος ετήσιος αριθμός ημερών λειτουργίας της κάθε κατηγορίας ξενοδοχείων. Λαμβάνοντας υπόψη τα μεγέθη αυτά (δυναμικότητα, πληρότητα και εποχικότητα) καθώς και το μέσο αντίστοιχο έσοδο ανά δωμάτιο, υπολογίζονται τα συνολικά έσοδα ξενοδοχείων ανά κατηγορία αστέρων. Ως προς το μέσο έσοδο ανα δωμάτιο, για την κατηγορία των 5 αστέρων υπολογίζεται στα 169 ευρώ, για τα 4άστερα στα 98 ευρώ, σε αυτά των 3 αστέρων στα 66 ευρώ, ενώ στις δύο χαμηλότερες κατηγορίες 2 και 1 αστεριού τα αντίστοιχα νούμερα διαμορφώνονται στα 56 ευρώ και 43 ευρώ.

Η συμβολή σε ΑΕΠ και απασχόληση

Έχοντας ως βάση το συνολικό αυτό κύκλο εργασιών των ξενοδοχείων, είναι δυνατό να εκτιμηθεί η συμβολή τους στην οικονομία και στην απασχόληση. Ειδικότερα, η λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων δημιουργεί, αντίστοιχα όπως και ο τουρισμός, άμεσα, έμμεσα και επαγόμενα οφέλη.

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, ο πολλαπλασιαστής των άμεσων επιδράσεων του κλάδου ανέρχεται σε 1,34, των έμμεσων σε 0,22 και των επαγόμενων σε 0,95 (ΚΕΠΕ, 2015). Με χρήση επομένως των ανωτέρω πολλαπλασιαστών επί του κύκλου εργασιών θα προκύψει το ύψος της άμεσης, έμμεσης και επαγόμενης συμβολής καθώς και της συνολικής συμβολής στην ελληνική οικονομία.

Οι σχετικές εκτιμήσεις δείχνουν πως η συνολική συμβολή των ξενοδοχείων στην ελληνική οικονομία ανέρχεται σε 17,36 δισ. ευρώ. Ουσιαστικά τα ξενοδοχεία αντιπροσωπεύουν πάνω από το 52% της συμβολής που δημιουργεί ο τουρισμός συνολικά στην οικονομία, αποτελώντας το 9,87% του ΑΕΠ για το 2016 (ίσο με 175,89 δισ. ευρώ).

Όσον αφορά τώρα τη συμβολή των ξενοδοχείων στην απασχόληση, σημειώνεται καταρχάς ότι στα ξενοδοχεία της χώρας απασχολούνται 121 χιλ. εργαζόμενοι (ΙΤΕΠ, – 18 – 2017). Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, κάθε 1 εκατ. ευρώ δαπάνη στα ξενοδοχεία δημιουργεί (εκτός ξενοδοχείων) 19 άμεσες θέσεις εργασίας, 3 έμμεσες και 10 επαγόμενες (ΚΕΠΕ, 2016). Λαμβάνοντας τα δεδομένα αυτά υπόψη καθώς και τα σχετικά έσοδα που δημιουργούνται στα ξενοδοχεία, είναι δυνατό να υπολογιστεί η συμβολή στην απασχόληση σε άμεσο, έμμεσο και επαγόμενο επίπεδο. Οι σχετικοί υπολογισμοί δείχνουν πως χάρη στα ξενοδοχεία της χώρας, βρίσκουν απασχόληση πάνω από 236 χιλ. άτομα, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 27,4% του συνόλου της απασχόλησης στον τουρισμό. Δεδομένου του συνολικού μεγέθους απασχολούμενων στη χώρα (ίσο με 3,64 εκ. άτομα), προκύπτει πως τα ξενοδοχεία συνεισφέρουν στο 6,48% της απασχόλησης, μέγεθος ιδιαίτερα υψηλό για έναν και μόνο (υπό)κλάδο μιας οικονομίας.

Οπως επισημαίνεται στη μελέτη της Grant Thornton, συνοψίζοντας τη συμβολή του τουρισμού και των ξενοδοχείων σε επίπεδο οικονομίας, γίνεται φανερό πως τα ξενοδοχεία, παρά το γεγονός ότι αποτελούν έναν συγκεκριμένο (υπό) κλάδο της χώρας, συνεισφέρουν περίπου το 10% του ΑΕΠ και το 6,5% της απασχόλησης. «Δεδομένου ότι στα μεγέθη του τουρισμού εμπεριέχονται και μια σειρά άλλων κλάδων (όπως π.χ. εστίαση, μεταφορές, ψυχαγωγία, κλπ), τα ξενοδοχεία αποτελούν από τις λίγες περιπτώσεις κλάδων με τόσο μεγάλη συνεισφορά στην οικονομία της χώρας. Ως εκ τούτου, οποιεσδήποτε αποφάσεις επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας τους χρειάζεται να εξετάζονται ενδελεχώς, ώστε να ελαχιστοποιούνται τυχόν αρνητικές επιδράσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

newmoney.gr