Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αλλαγή ημερομηνίας στις αιτήσεις για τις ειδικές δράσεις που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ...

Αλλαγή ημερομηνίας στις αιτήσεις για τις ειδικές δράσεις που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020

354
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με απόφαση του αναπ. υπουργού Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση, η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 16:00 με καταληκτική ημερομηνία την 15η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 16:00.

Οι αιτήσεις αφορούν σε χρηματοδότησης για τις “Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» -«Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Υπενθυμίζεται ότι η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ήταν η 19η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 16:00 με καταληκτική ημερομηνία την 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 16:00.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 30.000.000 ευρώ. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 24.250.000 ευρώ και η διαφορά μεταξύ του συνολικού προϋπολογισμού και της δημοσίας δαπάνης ορίζεται ως η ιδιωτική συμμετοχή, η οποία θα καλυφθεί από τους δικαιούχους.

Η τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια και θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και της ΓΓΕΤ www.gsrt.gr.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ