Κυριακή
23
Ιούνιος
TOP

Αναβαθμίζεται το Δυτικό Παραλιακό μέτωπο της περιοχής Κορδία

Μια υποβαθμισμένη περιοχή στην πόλη μας είναι αναμφισβήτητα αυτή του Κορδία. Χαρακτηρίζεται από την πολύ χαμηλή δόμηση, τις αθλητικές υποδομές, την άναρχη προσβασιμότητα και ένα υπέροχο παραλιακό, αλλά δύσβατο μέτωπο, το οποίο παρέχει την καλύτερη και πιο ανεμπόδιστη θέα τόσο προς τον Ταΰγετο όσο και τη δυτική Μεσσηνία. Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού του σχεδιασμού ο Δήμος Καλαμάτας έχει προγραμματίσει να προβεί σε διαδικασίες ωρίμανσης έργων με σκοπό παρεμβάσεις αναβάθμισης του Δυτικού Παραλιακού μετώπου αλλάζοντας ριζικά την εικόνα της περιοχής.

Η κομβική της θέση στο όριο της πόλης και η γειτνίαση της με τη θάλασσα, προσφέρεται για τη δημιουργία ενός υπερτοπικού πόλου αναψυχής, με δυνατότητες διασύνδεσης με άλλα έργα χωρικού σχεδιασμού, σε επίπεδο Δήμου, όπως το δίκτυο ποδηλατοδρόμων της πόλης και οι ιστορικές διαδρομές της.

Η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής, χαρακτηρίζεται από πληθώρα περίκλειστων αθλητικών δραστηριοτήτων που δημιουργούν σκληρά όρια, με την ύπαρξη υψηλών στοιχείων περίφραξης, ενώ παράλληλα στερούνται συνδέσεων μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα, οι πολίτες αδυνατούν να προσεγγίσουν με άμεσο τρόπο το θαλάσσιο μέτωπο, το οποίο σταδιακά απαξιώνεται και μετατρέπεται σε ανοίκειο χώρο για τους δημότες.

Με στόχο τη σταδιακή αναστροφή της υφιστάμενης κατάστασης, προτείνεται η υλοποίηση παρεμβάσεων σε τρεις επιμέρους περιοχές, με κυρίαρχο στοιχείο σχεδιασμού την υλοποίηση μίας Παράκτιας Πλατφόρμας Αναψυχής μήκους 700μ περίπου και μέγιστου πλάτους 8μ.

Στο πλαίσιο αυτό, αύριο Τετάρτη 19 Μαΐου 2021, στην Η.Δ. της συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπή του Δήμου περιλαμβάνεται το θέμα: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της “Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. ΟΤΑ”, για την ωρίμανση μελετών του έργου “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης αστικού τοπίου δυτικού παραλιακού μετώπου Καλαμάτας (περιοχή Κορδία) περιοχή επέμβασης 01”».