Παρασκευή
5
Μάρτιος
TOP

Αντικεραυνική προστασία στο 17ο Δημοτικό Σχολείο

Είναι η αντικεραυνική προστασία του κτηρίου και η αποκατάσταση ζημιών που έχουν προκληθεί στον ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του 17ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, αποτελεί προτεραιότητα. Αυτό τονίστηκε στη διάρκεια της επίσκεψής του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο κατά τη διάρκεια εκεί την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο και τον πρόεδρο της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής, Παύλο Κλάδη.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν δοθεί οδηγίες προκειμένου μέσω των απαραίτητων εργασιών να τοποθετηθεί σύστημα αντικεραυνικής προστασίας και σύστημα προστασίας του ηλεκτρονικού εξοπλισμού.