Παρασκευή
5
Μάρτιος
TOP

Αποκατάσταση ζημιών στη δαπεδόστρωση της κεντρικής προκυμαίας λιμένα Καλαμάτας

Αποκατάσταση ζημιών στη δαπεδόστρωση της κεντρικής προκυμαίας λιμένα Καλαμάτας.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, υπέγραψε την, Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021, τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών υφιστάμενων δαπεδοστρώσεων στην κεντρική προκυμαία λιμένα Καλαμάτας».

Το έργο έχει προϋπολογισμό 24.800 €.

Οι εργασίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 55/2019 οικονομικοτεχνική μελέτη της Δ.Τ.Υ., η οποία προβλέπει την αντικατάσταση των υφιστάμενων φθαρμένων – κατεστραμμένων μαρμάρινων πλακών και φιλέτων, που βρίσκονται στην κεντρική προκυμαία του λιμένα της Καλαμάτας.