Πέμπτη
25
Φεβρουάριος
TOP

Αύξηση ρεκόρ στους συμβασιούχους το 2016 – Πάνω από 12.000 θέσεις

Αύξηση- ρεκόρ στις θέσεις των συμβασιούχων καταγράφει η ετήσια έκθεση του ΑΣΕΠ για το 2016.

 

Την περασμένη χρονιά προκηρύχθηκαν 5.584 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, υπαλλήλων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ειδικού επιστημονικού προσωπικού, ενώ έγιναν ανακοινώσεις για 12.125 θέσεις εποχικού προσωπικού, υπαλλήλων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με συμβάσεις μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η «Καθημερινή».

Πρόκειται για τάση που διαπιστώνεται την τελευταία τετραετία, κατά την οποία το εποχικό και έκτακτο προσωπικό στο Δημόσιο αυξήθηκε κατά 21,31%, ενώ οι τακτικοί υπάλληλοι μειώθηκαν κατά 5,6%.

Οι περισσότερες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού- το 62%- έγιναν στο υπουργείο Υγείας και τους φορείς του, σύμφωνα με την εφημερίδα, ενώ το 11,19% στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Σε ό,τι αφορά το εποχικό προσωπικό, το 40% των θέσεων αφορούσε το υπουργείο Εσωτερικών (κυρίως σε τομείς που ασχολούνται με το προσφυγικό) και το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Προβλήματα με τα κριτήρια πρόσληψης

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΑΣΕΠ επισημαίνει και πρόβλημα στο πώς αξιολογούνται τα κριτήρια πρόσληψης εποχικών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση ότι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ο βαθμός του πτυχίου, ενώ είναι δεδομένο ότι δεν είναι ίδια η ευκολία ή η δυσκολία με την οποία κάθε ΑΕΙ ή ΤΕΙ δίνει υψηλό βαθμό στους φοιτητές του. Ακόμη, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και στον μεταπτυχιακό τίτλο, παρότι με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των μεταπτυχιακών, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αξία τους ως προσόν.

Επιπλέον, σύμφωνα με την «Καθημερινή», το ΑΣΕΠ επισημαίνει τις σημαντικές δικαστικές αμφισβητήσεις που παρατηρούνται ως προς τον τρόπο απόδειξης της επαγγελματικής εμπειρίας και τη συνάφειά της προς το αντικείμενο εργασίας των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί.

Το ΑΣΕΠ, για τη διαδικασία προσλήψεων στο Δημόσιο, εισηγείται την επαναφορά των ειδικών γραπτών εξετάσεων η οποία προβλέπεται από το 2009, αλλά εφαρμόστηκε μόνο για το συγκεκριμένο έτος, ενώ προτείνει για ορισμένες περιπτώσεις να περιλαμβάνεται και η διαδικασία των συνεντεύξεων.