Σάββατο
13
Απρίλιος
TOP

Για ποιά έργα διεκδικεί χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος «Αντ. Τρίτσης» ο Δήμος Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας διεκδικεί χρηματοδότηση για την υλοποίηση τριών σημαντικών έργων μέσω του άξονα ψηφιακής σύγκλησης του Προγράμματος «Αντ. Τρίτσης» . Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, έχοντας μελετητική ωριμότητα και φακέλους με πλήρη στοιχεία, υπέβαλε την Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021 στο υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08, μελέτες και τεύχη δημοπράτησης για τις ακόλουθες πράξεις:

  • «Ολοκληρωμένη εξ αποστάσεως παροχή άμεσης βοήθειας σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας είναι δύσκολη καθώς και μείωση των μετακινήσεων εν μέσω πανδημίας COVID-19, με την εγκατάσταση καινοτόμων συστημάτων Τηλεπαρακολούθησης (Τηλεϊατρική & Τηλεφροντίδα)»
  • «Προμήθεια συστημάτων διαχείρισης εισόδου, συστημάτων ανέπαφης λειτουργίας ανελκυστήρων καθώς και συστημάτων καθαρισμού και απολύμανσης στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19»
  • «Σύστημα Ευφυούς Γεωργίας και καταγραφής ατμοσφαιρικών μεταβλητών, ως μέσο παρακολούθησης, ελέγχου, πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης»

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος αμέσως μετά την υποβολή των προτάσεων ανέφερε:

«Ολοκληρώσαμε σήμερα με την υποβολή των προτάσεών μας στον άξονα της ψηφιακής σύγκλησης του Προγράμματος “Αντ. Τρίτσης”, μια προσπάθεια που ξεκίνησε λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, σε υλοποίηση μέρους του σχεδιασμού μας στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Ως Δημοτική Αρχή συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά, διεκδικώντας πόρους και αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα που έχουμε στη διάθεσή μας, επιδιώκοντας τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους συνδημότες μας, αλλά και δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή μας».