Δευτέρα
15
Αύγουστος
TOP

Δείτε την 8η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (video)

Η εβδομάδα ξεκινά με την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την συνεδρίαση  εδώ

Τα θέματα που πρόκειται να απασχολήσουν την σημερινή συνεδρίαση είναι:

α. Διαδικασία ελέγχου :
1. Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων, κατά σειρά κατάθεσης.
β. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ
2. Επικύρωση πρακτικών της 7ης έως και 11ης / 2021 συνεδριάσεων του
Περιφερειακού Συμβουλίου.
3. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας
Πελοποννήσου Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2021
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
4. Έγκριση αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2021 Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
5. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2021.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
6. Έγκριση των όρων της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του
ενταγμένου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”:
«Έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ στις θέσεις ΠΛΑΤΩΜΑ Δήμου Τρίπολης,
ΔΙΣΚΟΥΡΙΑ Δήμου Ερμιονίδας και ΣΠΑΡΤΕΑΣ Δήμου Ανατολικής Μάνης» και
παροχή εξουσιοδότησης στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την υπογραφή
της.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
7. Έγκριση παράτασης του ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων, στο πλαίσιο
της διοργάνωσης δράσης ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ από τον Εμπορικό & Επιχειρηματικό
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60f6c1d3205552599b7ec09f στις 20/07/21 15:32
Σύλλογο Άργους, τη Δευτέρα 30-08-2021 στην πόλη του Άργους από ώρα 21:00
έως 02:00.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαντζούνης
8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου: Αποκατάσταση παράκτιων πρανών από διάβρωση» στη θέση “Μετόχι”,
στην κοινότητα Αγίου Αιμιλιανού, της ΔΕ Κρανιδίου του Δ Ερμιονίδας της ΠΕ
Αργολίδας (εξ αναβολής).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
9. Παράταση θέσπισης πάγιου χορηγήματος καθαριότητας για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας έως τις 30-09-2021 ή έως την ολοκλήρωση των
διαδικασιών για την ανάθεση της σχετικής σύμβασης καθαριότητας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα
10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου για την τροποποίηση του οδικού έργου: «Κόρινθος – Πάτρα
(Αυτοκινητόδρομος ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ)», ως προς τα πρόσθετα /συμπληρωματικά
υδραυλικά και αντιπλημμυρικά τεχνικά έργα, στην Π.Ε. Κορινθίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής
11. Καθορισμός ύψους ημερήσιου τέλους προσέλευσης των πωλητών στις
Λαϊκές Αγορές του Δήμου Σικιωνύων της ΠΕ Κορινθίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης
12. Ορισμός υπαλλήλων για την υπογραφή επιταγών και χρηματικών
εντολών μεταφοράς της ΠΕ Κορινθίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
13. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 75/26-05-2021 (ΑΔΑ:Ψ0ΛΙ7Λ1-
ΑΘ3) προηγούμενης απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου,
περί έγκρισης εξουσιοδοτήσεων για τη σύνδεση της Περιφέρειας στην ειδική
εφαρμογή «ΔΙΑΣ Portal», ως προς τον ορισμό νέας υπαλλήλου σε αντικατάσταση
υπαλλήλου που είχε οριστεί με την ως άνω απόφαση, για την Π.Ε. Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60f6c1d3205552599b7ec09f στις 20/07/21 15:32
14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 12,6 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης
και διασύνδεσης αυτού» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε.», στη θέση
«ΚΡΙΘΙΝΑ», των Δ.Ε. Βοιών και Μονεμβασιάς του Δήμου Μονεμβασιάς της Π.Ε.
Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκων Τζινιέρης
15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 15,3 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης
και διασύνδεσης αυτού» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε.», στη θέση
«ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ», των Δ.Ε. Βοιών και Μονεμβασιάς του Δήμου Μονεμβασιάς της
Π.Ε. Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκων Τζινιέρης
16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 20,4MW, και των συνοδών έργων οδοποιίας και
ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού» της εταιρείας «EURUS ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ
Α.Ε.Β.Ε.», στη θέση «Μαδάρα», εντός των ορίων των Δ.Ε. Λεωνιδίου και Νιάτων,
των Δήμων Νότιας Κυνουρίας και Ευρώτα, της Π.Ε. Αρκαδίας και Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκων Τζινιέρης
17. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία (4) αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 57,3MW και των συνοδών έργων
οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτών» της εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε.», στη Δ.Ε. Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας της Π.Ε. Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκων Τζινιέρης
18. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου «Οδοί Σύνδεσης του νέου αυτοκινητόδρομου Τρίπολη – Λεύκτρο – Σπάρτη
με την υπάρχουσα εθνική οδό Τρίπολης – Σπάρτης με παράλληλη εξυπηρέτηση
των παρακείμενων οικισμών», στην Π.Ε. Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
19. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Ιωάννη Γρηγοράκη
στο τμήμα από την οδό Ερμού έως την οδό Απόλλωνος καθώς και επί της οδού
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60f6c1d3205552599b7ec09f στις 20/07/21 15:32
Τζανημπεη Γρηγοράκη από την πλατεία Μαυρομιχάλη προς Άγιο Γεώργιο εντός του
ρυμοτομικού σχεδίου Γυθείου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
20. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των
έργων προστασίας/αντιμετώπισης της διάβρωσης ακτής στο βορειοανατολικό
παράκτιο μέτωπο του όρμου Ναυαρίνου στη Δημοτική Κοινότητα Πύλου του
Δήμου Πύλου – Νέστορος Π.Ε. Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
21. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
για το έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ «ΑΝΑΒΑΛΟΣ» ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ –
ΜΥΚΗΝΩΝ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Σκαντζός
22. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
για το έργο «ΑΣΠΗΕ ισχύος 18MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και
διασύνδεσης αυτού, στη θέση “Ταρνάρα” των ΔΕ Βόρειας Κυνουρίας και
Σκιρίτιδας, των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας και Τρίπολης, της ΠΕ Αρκαδίας,
φερόμενης ιδιοκτησίας NIATA AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
23. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, συνολικής έκτασης
32491,78 τ.μ που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ – ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)» ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Σκαντζός
24. Έγκριση του αριθ. 10/06-07-2021 αποσπάσματος πρακτικού της
Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60f6c1d3205552599b7ec09f στις 20/07/21 15:32
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ