Τετάρτη
24
Φεβρουάριος
TOP

Δείτε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας – Όλα τα θέματα

Δείτε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας

https://www.youtube.com/watch?v=sGEZALfXf2g&feature=youtu.be

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α. ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Καλαμάτας με την Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: «Συνεργασία και συντονισμός ενεργειών για την υλοποίηση του αντικειμένου της από 17/06/2020 δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου (Ι.Σ.Ν.) προς την Κ.Ε.Δ.Ε. με δικαιούχους τους Δήμους και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία αυτών συνολικού ποσού 1.478.300 ευρώ για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του Κορωνιού COVID-19». (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
2. Έγκριση συμφωνητικού, ίδρυσης τοπικού προγράμματος: Special Olympics Hellas και Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
3. Εγγραφή παιδιών στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΜεΑναπηρίες. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
4. Επί πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
5. Χορήγηση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Δ΄ Παιδικού Σταθμού – Αναθεώρηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ζ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
6. Εκλογή ενός αναπληρωματικού μέλους στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας από τη δημοτική παράταξη ¨Καλαμάτα Ξεκινάμε¨. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
7. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους (τακτικού) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καλαμάτας «Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
8. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους (αναπληρωματικού) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καλαμάτας «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
2
9. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους (τακτικού) του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καλαμάτας «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ.
Μαρινάκης Σαράντος)
10. Ορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
11. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων: Α. Β. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)
12. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, οικον. έτους
2020, Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητές: κ. Μπασακίδης Νικόλαος, κ. Φάβας Γεώργιος)
13. Έγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτήσεων, επί της προκήρυξης για την
παραχώρηση θέσης περιπτέρου – Παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του
περιπτέρου. (Εισηγήτρια: κα Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη)
Δ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
14. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 34/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
«ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ¨ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.¨», η οποία
αφορά στην έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου στη
Συνοικία Αγίας Τριάδας Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Σκοπετέας Αναστάσιος)