Παρασκευή
26
Φεβρουάριος
TOP

Δείτε LIVE την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Δείτε την 12η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου πατώντας εδώ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών .
-1-
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ
1 . Επικύρωση πρακτικών της 10ης, 11ης και 12ης / 2020 συνεδριάσεων
του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2 . Υποβάθμιση του Περιφερειακού Συμβουλίου και μεταφορά των
αρμοδιοτήτων του στην Οικονομική Επιτροπή.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θανάσης Πετράκος
3 . Έγκριση 10ης τροποποίησης τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20% έτους
2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
4 . Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ), ποσού 3.250.000,00 €.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης
5 . Πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
6 . Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
7 . Έγκριση εκτροπής – διακοπής κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Τρίπολης
– Άργους στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων στις συμβολές
ποταμών και υδατορεμάτων με οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Αρκαδίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
8 . Παράταση των παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τον καθαρισμό
των υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας καθώς και των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας για το χρονικό διάστημα από 01-10-20 έως
30-11-20.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
-2-
9 . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
για το έργο ‘Α.Σ.Π.Η.Ε. ισχύος 16,95MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και
διασύνδεσης αυτού’ στη θέση «Τσούκκα – Ελατιάς» των ΤΚ Βλησιδιάς, Κοσμάς,
Κουνουπιάς, Γερακίου και Καρίτσας των ΔΕ Κοσμάς, Λεωνιδίου και Γερονθρών των
Δ. Νότιας Κυνουρίας και Ευρώτα των ΠΕ Αρκαδίας και Λακωνίας Περιφέρειας
Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
10 . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
για το έργο ‘Α.Σ.Π.Η.Ε. ισχύος 18,6MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και
διασύνδεσης αυτού’ στη θέση «Κορομηλιά – Μαζαράκι» των ΤΚ Βλησιδιάς,
Κοσμάς, Κουνουπιάς και Καρίτσας των ΔΕ Κοσμάς, Λεωνιδίου και Γερονθρών των
Δ. Νότιας Κυνουρίας και Ευρώτα των ΠΕ Αρκαδίας και Λακωνίας Περιφέρειας
Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ Α.Ε. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
11 . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
για το έργο ‘Α.Σ.Π.Η.Ε. ισχύος 15,9MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και
διασύνδεσης αυτού’ στη θέση «Τούρλα» των ΤΚ Κουνουπιάς, Μαρίου και
Κρεμαστής των ΔΕ Λεωνιδίου και Νιάτων των Δ. Νότιας Κυνουρίας και Ευρώτα
των ΠΕ Αρκαδίας και Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας
της εταιρείας CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥΡΛΑ Α.Ε. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
12 . Έγκριση 9ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου
έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 “Συντήρηση οδικού δικτύου νομού Αργολίδας” με
κωδικό 2017ΕΠ52600011.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
13 . Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Αργολίδας
έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
-3-
14 . Έγκρισης 13ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου
2014ΕΠ52600002 «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης
15 . Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, Μέτρο 4, ΥποΜέτρο 4.3 ΔΡΑΣΗ: 4.3.1. «Υποδομές
Εγγείων Βελτιώσεων» του έργου «Μεταφορά νερού από τη διώρυγα Ανάβαλου
(Υ14) στην περιοχή Ασίνης – Τμήμα Άρια έως δεξαμενή Ταλιώτη Νο 1».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
16 . Έγκριση 16ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου
έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600005.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης
17 . Έγκρισης 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Τ.Ε.Ο. Π.Ε.
Αργολίδας έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

18 . Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 214/15-6-2020 προηγούμενης
απόφασης, ως προς το χρονικό διάστημα παράτασης των Παγίων Χορηγημάτων
καθαριότητας των Υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας, έως τις 31-12-2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
19 . Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Λακωνίας
έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
20 . Συγκρότηση Επιτροπής κρίσης καταλληλότητας προς μίσθωση
ακινήτων ΠΕ Λακωνίας, κατά το αρ. 13 παρ. 4 ΠΔ.242/96, δύο (2) έτη.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
21 . Έγκριση της προμελέτης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κέντρου
Σπάρτης».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκωνας Τζινιέρης
-4-
22 . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:
Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος της εταιρείας “ΑΦΟΙ Σταύρου
Κανελλάκη ΟΕ” στη θέση “Σωτήρα” ΤΚ Χρυσάφων ΔΕ Θεραπνών Δ Σπάρτης ΠΕ
Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκωνας Τζινιέρης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
23 . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου: Δημόσιο λατομείο Αδρανών Υλικών εντός τροποποιημένης λατομικής
περιοχής, στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ» του Τ.Κ. Άνω Άμφειας του Δήμου
Καλαμάτας, του φορέα “Έτοιμο Σκυρόδεμα Μεσσηνίας ΕΠΕ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς
24 . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου: Αντικατάσταση εξωτερικού Δικτύου ύδρευσης του Δήμου Οιχαλίας, στους
Δήμους Οιχαλίας και Καλαμάτας ΠΕ Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς
25 . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
«Επικαιροποίηση μελέτης ΜΠΕ του έργου Αποχέτευση ακαθάρτων και
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Πεταλιδίου Δήμου Μεσσήνης».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
26 . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου: «Έργα αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης στην Ακτογραμμή
Πεταλιδίου Μεσσηνίας» στο Δήμο Μεσσήνης ΠΕ Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ