Πέμπτη
25
Φεβρουάριος
TOP

Δείτε LIVE την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (video)

Με κρίσιμα θέματα η σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. Παρακολουθήστε την εξέλιξη της πατώντας εδώ

Σε ότι έχει να κάνει με τα θέματα:

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
1 . Έγκριση εκτροπής – διακοπής κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό υπ’
αριθμ. 60 Τρίπολης – Αρχ. Μαντινείας – Κακούρι – Λεβίδι, στα πλαίσια του έργου:
«Κατασκευή τεχνικών έργων στις συμβολές ποταμών και υδατορεμάτων με οδικό
δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Αρκαδίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
2 . Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων
έτους 2020 της Π.Ε. Αρκαδίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
3 . Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Αργολίδας
έτους 2020. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
4 . Έγκρισης 13ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου
2014ΕΠ52600002 «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ». (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης
5 . Έγκριση 16ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου
έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600005. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης
6 . Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Τ.Ε.Ο. Π.Ε.
Αργολίδας έτους 2020. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
7 . Έγκριση 6ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου
2014ΕΠ52600004 «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΕΡΓΑ
ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαντζούνης
-2-
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

8 . Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 214/15-6-2020 προηγούμενης
απόφασης, ως προς το χρονικό διάστημα παράτασης των Παγίων Χορηγημάτων
καθαριότητας των Υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας, έως τις 31-12-2020. (εξ
αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
9 . Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Λακωνίας
έτους 2020. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
10 . Συγκρότηση Επιτροπής κρίσης καταλληλότητας προς μίσθωση
ακινήτων ΠΕ Λακωνίας, κατά το αρ. 13 παρ. 4 ΠΔ.242/96, δύο (2) έτη. (εξ
αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
11 . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:
Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος της εταιρείας “ΑΦΟΙ Σταύρου
Κανελλάκη ΟΕ” στη θέση “Σωτήρα” ΤΚ Χρυσάφων ΔΕ Θεραπνών Δ. Σπάρτης ΠΕ
Λακωνίας. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκωνας Τζινιέρης
12 . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
του έργου: Λατομείο εξόρυξης αδρανών υλικών εντός λατομικής περιοχής του Δ.
Ευρώτα της ΠΕ Λακωνίας Πελοποννήσου, του φορέα “Δ. Γαλάνης & ΣΙΑ ΟΕ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
13 . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου: Δημόσιο λατομείο Αδρανών Υλικών εντός τροποποιημένης λατομικής
-3-
περιοχής, στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ» του Τ.Κ. Άνω Άμφειας του Δήμου
Καλαμάτας, του φορέα “Έτοιμο Σκυρόδεμα Μεσσηνίας ΕΠΕ”. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς
14 . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου: Αντικατάσταση εξωτερικού Δικτύου ύδρευσης του Δήμου Οιχαλίας, στους
Δήμους Οιχαλίας και Καλαμάτας ΠΕ Μεσσηνίας. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς
15 . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
«Επικαιροποίηση μελέτης ΜΠΕ του έργου Αποχέτευση ακαθάρτων και
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Πεταλιδίου Δήμου Μεσσήνης». (εξ
αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
16 . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου: «Έργα αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης στην Ακτογραμμή
Πεταλιδίου Μεσσηνίας» στο Δήμο Μεσσήνης ΠΕ Μεσσηνίας. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος
17 . Έγκριση 2ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου
2017ΕΠ52600010 “ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ
18 . Έγκριση 11ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20% έτους
2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
19 . Συζήτηση – ενημέρωση σχετικά με την πορεία του κορωνοϊού.
20 . Συζήτηση – ενημέρωση σχετικά με τον καταρροϊκό πυρετό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ