Παρασκευή
31
Μάρτιος
TOP

Διάνοιξη της οδού Μπουλούκου μετά το Πάσχα

Η οδός Μπουλούκου έχει διανοιγεί στο μεγαλύτερο τμήμα της και έχει παραμείνει ένα μικρό αδιάνοικτο κομμάτι. Για το τμήμα αυτό αναμενόταν ο προσδιορισμός της τιμής μονάδος, ώστε να αποζημιωθεί ο ιδιοκτήτης και να ακολουθήσει η πλήρης διάνοιξη του δρόμου. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, όμως, δέχθηκε – με υπεύθυνη δήλωσή του – να καταλάβει ο Δήμος Καλαμάτας το χώρο προς διάνοιξη του δρόμου, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία για την τιμή μονάδος είναι σε εξέλιξη.

Ο Δήμος Καλαμάτας θα προχωρήσει στη διάνοιξη της οδού Μπουλούκου μετά το Πάσχα, δεδομένου ότι υπάρχει οικονομική πρόβλεψη.

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΑΚΟΥ

Επίσης, κυρώθηκε από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου η μεμονωμένη πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλεως για τη διαπλάτυνση της οδού Δράκου, επί σειράς οικοδομικών τετραγώνων και μέχρι την οδό Λαιΐκων, που θα έχει ως αποτέλεσμα έναν πλατύτερο δρόμο και θα δώσει τη δυνατότητα στη ΔΕΥΑΚ να προβεί στην κατασκευή συλλεκτηρίου αγωγού ομβρίων, για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής από ακραία καιρικά φαινόμενα.