Σάββατο
13
Ιούλιος
TOP

Διακοπή ρεύματος λόγω εργασιών σε Μερόπη, Ανθούσα και Καλαμάτα

Eιδοποιούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται :

  1. στα αρδευτικά της περιοχής Μερόπης, ότι  για να εκτελεστούν απαραίτητες   τεχνικές  εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 26.07.2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 08:00 έως 14:00.
  2. στην Καλαμάτα, στην περιοχή Παναγίτσα (9ο Σύνταγμα Πεζικού), ότι  για να εκτελεστούν απαραίτητες   τεχνικές  εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 26.07.2021  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 08:00 έως 14:00.
  3. στην Τ.Κ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ, ότι  για να εκτελεστούν απαραίτητες   τεχνικές  εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 26.07.2021  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 13:00 έως 15:00.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ Α.Ε, θα πρέπει να   θεωρούνται ότι  ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑ.

Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.