Δευτέρα
12
Απρίλιος
TOP

Διαμαρτυρία από τον Σύλλογο Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών Μεσσηνίας για την προθεσμία αυθαιρέτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύλλογος Ελεύθερων Επαγγελματιών Μεσσηνίας (ΣΥΜΕΛΕΜ) συμμετέχει
στη φωνή διαμαρτυρίας όλων των Συλλογικών Οργάνων και ζητά:

Την άμεση αποκατάσταση της αξιοπρέπειας του επαγγέλματος και του ρόλου
του Μηχανικού με την αναίρεση όλων των ενεργειών, δηλώσεων και προθεσμιών που
υποβαθμίζουν την επιστημονική και τεχνική μας κατάρτιση σε «υπόθεση δίλεπτου,
πάτημα κουμπιού και έκδοση παραβόλου»

Την άμεση κατάργηση κάθε προθεσμίας που προϋποθέτει τη χρήση
εργαλείων που ή δεν υπάρχουν ή υπολειτουργούν (αεροφωτογραφίες, δασικοί
χάρτες, επιτροπές, ηλεκτρονική πλατφόρμα)

Την άμεση κατάργηση όλων των προθεσμιών που προϋποθέτουν την ορθή
εφαρμογή του Ν. 4495/17, ενώ ακόμα και σήμερα συνεχίζουν να αναρτώνται
απαντήσεις στα ερωτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του (φτάσαμε στην
102η ομάδα ερωτοαπαντήσεων!)

Την άμεση κατάργηση όλων των προθεσμιών που λειτουργούν συσσωρευτικά
με τις προθεσμίες των τελευταίων ετών (δασικοί χάρτες, κτηματολόγιο, διορθώσεις
τετραγωνικών στους Δήμους κλπ.) ενέργειες για τις οποίες απαιτείται η συνδρομή
μηχανικού και μας αναγκάζει να λειτουργούμε σε εξοντωτικές συνθήκες εργασίες.

Την άμεση κατάργηση όλων των προθεσμιών που δημιουργούν την πλάνη ότι
ο τεχνικός κόσμος «καλοπληρώνεται» για την 12ωρη και βάλε καθημερινή του
εργασία. Τη στιγμή που οι πολίτες δυσκολεύονται να πληρώσουν ακόμα και το
παράβολο τέλους υπαγωγής αυθαιρέτου, εν μέσω συσσωρευτικών εξόδων (ΕΝΦΙΑ,
φόρο εισοδήματος) και μείωση εσόδων εν μέσω πανδημίας.

Ζητάμε την άμεση κατάργηση κάθε προθεσμίας έως την ολοκλήρωση της
ταυτότητας κτιρίου.

Ζητάμε την ουσιαστική συνδρομή του ΤΕΕ στο να γίνει κατανοητή η
ανέφικτη, αντιεπιστημονική, αντιεπαγγελματική προσπάθεια τήρησης οποιασδήποτε
προθεσμίας.

Ζητάμε την ουσιαστική συνδρομή του Υπουργείου στην χορήγηση του
απαιτούμενου χρόνου και των απαιτούμενων εργαλείων για ολοκληρώσουμε σωστά
την εργασία μας.

Ζητάμε να είμαστε σύμβουλοι και αρωγοί του κράτους στην προστασία του
δομημένου περιβάλλοντος και όχι μέσο είσπραξης παραβόλων.

για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο πρόεδρος Μπουγάς Γεώργιος

Ο γραμματέας Μαστραγγελόπουλος Κων/νος