Κυριακή
21
Ιούλιος
TOP

Εγκρίθηκαν 972 προσλήψεις ΙΔΟΧ στην Αυτοδιοίκηση (Αποφάσεις)

Πέντε Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, δημοσιεύθηκαν την 25η Μαΐου στη Διαύγεια, για την έγκριση διενέργειας συνολικά 972 προσλήψεων εργαζομένων ορισμένου χρόνου στην Τοπική  Αυτοδιοίκηση.

Συγκεκριμένα:
I] Με την 38814/24.5.2021  Απόφαση, ενέκρινε την πρόσληψη 260 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε Δήμους και ΝΠΔΔ αυτών, για χρονικό διάστημα έως 8, έως 9 ή έως 11 μήνες, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.
ΙΙ] Η 38749/24.5.2021  Απόφαση αφορά την πρόσληψη 165 ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα έως 8 ή έως 9 μήνες σε ΝΠΙΔ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.
ΙΙΙ]  Με την 38679/24.5.2021  εγκρίθηκαν 477 προσλήψεις ΙΔΟΧ , διάρκειας έως 8 μήνες, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ Α’ βαθμού.
IV] Η αριθμ. 38591/24.5.2021  Απόφαση έχει ως αντικείμενο την πρόσληψη 51 ΙΔΟΧ, έως 8 μήνες, σε τρεις ΔΕΥΑ.
V] Η αριθμ. 38584/24.5.2021  Απόφαση αφορά την έγκριση 19 ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες σε Δήμους, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντικαταβολών.
Μπορείτε να δείτε κατωτέρω τους Δήμους στους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες προσλήψεις.