Σάββατο
27
Φεβρουάριος
TOP

Εκπαιδευτικοί κοιμούνται σε ΙΧ και τρέχουν από σχολείο σε σχολείο

Δραματική είναι η κατάσταση των εκπαιδευτικών σήμερα τη χώρα μας: Δάσκαλοι
και καθηγητές στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, περιφερόμενοι ανά την Ελλάδα,
με πενιχρούς μισθούς, χωρίς πολλές φορές τη δυνατότητα ούτε στο
αυτονόητο δικαίωμα της στέγης.