Πέμπτη
18
Αύγουστος
TOP

Εμμ. Φράγκος: «Ελιά Καλαμάτας – Άμεση ανάγκη αλλαγής της απόφασης Αποστόλου»

Ανακοίνωση από τον ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης: Κατόπιν της ερώτησης του Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης και της Πολιτικής Ομάδας του ECR, η απάντηση της Επιτροπής, δείχνει πως επιβεβαιώνεται το μπέρδεμα που έχει προκαλέσει η Υπουργική Απόφαση του 2018 που απελευθέρωσε την χρήση της ονομασίας Καλαμάτα σε όλο τον πλανήτη και την οποία αφήνει άθικτη και η σημερινή πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ.

Η Επιτροπή αφενός επιβεβαιώνει πως μια ονομασία ποικιλίας δεν μπορεί να μετατρέπεται σε ΠΟΠ. Άρα, η Ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ με την ονομασία προέλευσης Καλαμάτα, η οποία προστατεύεται από την αναγνώριση της το 1996 δεν μπορεί να μετατραπεί σε ποικιλία ούτε μπορεί να ήταν ποτέ ποικιλία καθώς δεν θα μπορούσε να είχε αναγνωριστεί ως ΠΟΠ.

Αφετέρου, η Επιτροπή αναγκάζεται να επιχειρήσει έναν ακροβατισμό εξαιτίας της Υπουργικής Απόφασης Αποστόλου – Αραχωβίτη – Βορίδη – Λιβανού, εφόσον είναι επίσημη θέση μέχρι και σήμερα της Ελλάδας, θέτοντας ως πιθανή την δυνατότητα χρήσης με προαπαιτούμενο να τηρείται το άρθρο 42 δηλαδή να εκδώσει η Ελλάδα κανόνες που θα καθορίζουν με ποια ονομασία θα κυκλοφορούν οι Ελιές ΠΟΠ και με ποια οι μη ΠΟΠ ώστε να μην παραπλανώνται οι καταναλωτές, γεγονός που εδώ και 4 χρόνια δεν έχει συμβεί. Άρα για άλλη μια φορά το ΥΠΑΑΤ παραπλανά την Επιτροπή αφού βέβαια έχει προχωρήσει στην μεγαλύτερη ατιμία για την χώρα μας που είναι η χορήγηση μέσω λαθροχειρίας της δυνατότητας να διακινεί ο κάθε ένας στον πλανήτη ελιές Καλαμών με την ονομασία Καλαμάτα.

Απαιτείται άμεση παρέμβαση της Ελληνικής κυβέρνησης για το μείζον αυτό εθνικό ζήτημα μιας και πλέον το αρμόδιο Υπουργείο δεν εφαρμόζει συνειδητά την Ενωσιακή νομοθεσία για την εμβληματική αυτή Γεωγραφική Ένδειξη. Έτσι από την απόλυτη προστασία της ονομασίας προέλευσης «Καλαμάτα» του 2015 που επιβεβαίωνε ο Επίτροπος Χόγκαν έχουμε την σημερινή απάντηση που έρχεται ως απόρροια των αποφάσεων των ελληνικών κυβερνήσεων από το 2016 έως σήμερα που συνηγορούν στην ελεύθερη χρήση του όρου Καλαμάτα από τρίτες χώρες παραβιάζοντας ωστόσο την Ενωσιακή Νομοθεσία, παραποιώντας την ιστορία και την παράδοση του προϊόντος.

Η ΕΡΩΤΗΣΗ

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002172/2021 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Emmanouil Fragkos (ECR)

Θέμα:  Προστασία του προϊόντος ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας»

Mε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 331/20735/2018, ΦΕΚ 648/B/26.2.2018[1], το Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΥΠΑΑΤ) ενέταξε στο ελληνικό μητρώο ποικιλιών τον ενωσιακά προστατευόμενο όρο γεωγραφικής ένδειξης «Kalamata», ως συνώνυμο της ποικιλίας ελιάς «Kalamon», καθιστώντας τον γενικό προς χρήση για επιτραπέζιες ελιές μη ΠΟΠ, είκοσι δύο χρόνια μετά την καταχώριση ΠΟΠ «Elia Kalamatas». Στο FRUMAΤIS, o όρος «Kalamata» έχει αναρτηθεί από το ΥΠΑΑΤ ως συνώνυμο της ποικιλίας «Kalamon» από το 2016.

Κατά των ενεργειών αυτών, οι παραγωγοί «Elia Kalamatas» ΠΟΠ έχουν καταθέσει προσφυγή το 2018 στο Συμβούλιο Επικρατείας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Ελλάδας, και αναμένεται η εκδίκαση. Από το 2015 ζητούσαν την αρωγή της Επιτροπής με τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις E-002829/2015, E-000459/2017, Ε-005399/2017 και E-004397/2020.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Αποτελεί η καταχώριση του προστατευόμενου γεωγραφικού όρου «Kalamata» στο εθνικό μητρώο ποικιλιών της Ελλάδος και στο FRUMATIS ως γενικού όρου, συνώνυμου ποικιλίας ελιάς, δίχως την έγκριση παραγωγών, παράβαση του άρθρου 13 παράγραφος 2 του κανονισμού 1151/2012 και του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 637/2009;
  2. Τι προτίθεται να κάνει η Επιτροπή για την προστασία της ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας» έναντι προερχόμενων από ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες προϊόντων μη ΠΟΠ με την εμπορική ονομασία «Kalamata olives», τα οποία προκαλούν σύγχυση και εκμεταλλεύονται τη φήμη του προϊόντος ΠΟΠ «Elia Kalamatas»;

[1]     https://www.e-nomothesia.gr/kat-agrotike-anaptukse/georgia/koine-upourgike-apophase-331-20735-2018.html

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η απάντηση του κ. Wojciechowski εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (7.7.2021):

“Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την καταχώριση ονομασιών ποικιλιών οπωροφόρων δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των ελαιόδεντρων, στη βάση δεδομένων FRUMATIS[1] σύμφωνα με τις αποδεκτές διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές[2] και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία τους. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 637/2009 στον οποίο αναφέρεται ο κ. βουλευτής θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις ονομασίες ποικιλιών γεωργικών φυτικών ειδών και κηπευτικών ειδών[3], αλλά δεν ισχύει για τα οπωροφόρα δένδρα, όπως τα ελαιόδεντρα. Η ποικιλία «Καλαμών», που είναι επίσης γνωστή με το συνώνυμό της «Καλαμάτα», καλλιεργείται ευρέως στην Ελλάδα εκτός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής του προϊόντος ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας», καθώς και σε άλλες χώρες, ήδη πριν από την καταχώριση της ΠΟΠ.

Η συνύπαρξη μιας ονομασίας ποικιλίας και μιας ονομασίας που έχει χαρακτηριστεί ως ΠΟΠ διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012[4]. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1, δεν θα ήταν δυνατή η καταχώριση μιας ΠΟΠ που ερχόταν σε σύγκρουση με μια ονομασία ποικιλίας, σε περίπτωση που είχε διαπιστωθεί ενδεχόμενη παραπλάνηση των καταναλωτών. Μετά την καταχώριση της ΠΟΠ, το άρθρο 42 ορίζει ότι η ονομασία της ποικιλίας μπορεί να χρησιμοποιείται σε προϊόντα χωρίς ΠΟΠ, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν προέρχεται από την εν λόγω ποικιλία, ότι δεν παραπλανώνται οι καταναλωτές και ότι η χρήση συνιστά θεμιτό ανταγωνισμό και δεν εκμεταλλεύεται τη φήμη της ένδειξης ΠΟΠ. Επιπλέον, μόνον η ένδειξη ΠΟΠ μπορεί να περιγράφεται με χρήση της καταχωρισμένης ονομασίας και να συνοδεύεται από τον λογότυπο της ΕΕ που επιτρέπει στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν το αυθεντικό προϊόν ΠΟΠ στην αγορά.

Εν κατακλείδι, κανένα στοιχείο της καταχώρισης της ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας» δεν εμποδίζει την ορθή χρήση της ονομασίας «Καλαμών» ή «Καλαμάτα» για την περιγραφή των ελιών της εν λόγω ποικιλίας. Τα κράτη μέλη στα οποία η εν λόγω ποικιλία καλλιεργείται για εμπορική εκμετάλλευση (εκτός της οριοθετημένης περιοχής ΠΟΠ) είναι αρμόδια να κοινοποιούν την αντίστοιχη ποικιλία στη βάση δεδομένων FRUMATIS.”

[1] https://ec.europa.eu/frumatis/

[2] Βλ. άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/90/ΕΚ.

[3] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 637/2009 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής σχετικά με την καταλληλότητα των ονομασιών των ποικιλιών των γεωργικών φυτικών ειδών και των κηπευτικών ειδών.

[4] Άρθρα 6 και 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.