Τρίτη
21
Σεπτέμβριος
TOP

Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Ξεκινά ο Β’ κύκλος αιτήσεων στο πρόγραμμα e-Λιανικό

Ξεκινά ο Β’ κύκλος αιτήσεων στο “e-Λιανικό” με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων από την 9η Ιουλίου έως και τις 29 Σεπτεμβρίου 2021.

Η Δράση την οποία υλοποιεί το Επιμελητήριο Μεσσηνίας στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου.
– Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019.
– Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 01/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.
– Επιδότηση μέχρι 5.000 € για την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος
– Μέχρι 1.500 € για την αναβάθμιση υπάρχοντος e-shop.

Βασικές Προϋποθέσεις:
– Να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
– Να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
– Να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
– Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
– Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. κ.α.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 18η Μαρτίου 2020 και μετά.

– Υποβολή των επενδυτικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων – www.ependyseis.gr/mis

Πληροφορίες:
Επιμελητήριο Μεσσηνίας:
Τ.: 27210 62200 Ε.: [email protected]

Πρόσκληση Δράσης:
https://bit.ly/2T4IKiR