Σάββατο
27
Φεβρουάριος
TOP

Επιπλέον ΚΑΔ για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων – Στα 40 εκατ. ευρώ η δημόσια δαπάνη με τις αιτήσεις ως τις 12 Ιανουαρίου

Μια σειρά από νέοι ΚΑΔ επιχειρήσεων εντάσσονται στην δράση 3.α.4 “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” του Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020, την οποία είχε προτείνει ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Αξίζει να σημειωθεί ό,τι τα επιπλέον χρήματα που δεσμεύτηκαν  γι’ αυτόν τον σκοπό, ανέρχονται σε 10 εκατ. ευρώ, ενώ η παράταση της προθεσμίας υποβολής, φτάνει στη 12η Ιανουαρίου 2021. Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα κατά τόπους Επιμελητήρια και τη Διαχειριστική Αρχή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.