Πέμπτη
29
Ιούλιος
TOP

Στο επιτυχές διαδικτυακό Σεμινάριο Εκπαίδευσης Συμβούλων και Μεντόρων Ενέργειας του POWERPOOR συμμετείχαν στελέχη της Βιώσιμης Πόλης

Με μεγάλη επιτυχία και ευρεία συμμετοχή των Δήμων ολοκληρώθηκε στις 16/06/2021 το διήμερο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Συμβούλων και Μεντόρων Ενέργειας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «POWERPOOR». Το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση της Ενεργειακής Φτώχειας μέσω καινοτόμων συλλογικών δράσεων (π.χ. Ίδρυση Ενεργειακών Κοινοτήτων) και χρηματοδοτείται από  το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα – Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία Horizon 2020.

Στους εισηγητές συμμετείχαν Στελέχη της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και εκπρόσωποι των υπόλοιπων Ελλήνων εταίρων. Ο Γενικός Διευθυντής του Δικτύου, Ιωάννης Γεώργιζας, και ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), Χάρης Δούκας, απηύθυναν χαιρετισμό στους συμμετέχοντες και έκαναν εύστοχες παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών επικεντρώθηκαν στην κατανόηση και την επεξήγηση του ζητήματος της Ενεργειακής Φτώχειας, στην ανάλυση των στόχων του έργου, στην παρουσίαση των εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί για την καταπολέμηση του φαινομένου, καθώς και στην ανάδειξη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και συμπεριφορικών αλλαγών που δύνανται να υιοθετηθούν από τους πολίτες.

Ακόμα, συζητήθηκε εκτενώς το ζήτημα των Ενεργειακών Κοινοτήτων, οι δυνατότητες ίδρυσής τους και το νομοθετικό τους πλαίσιο στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα έγινε λόγος για το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας με έμφαση στους τρόπους εντοπισμού των ενεργειακά ευάλωτων πολιτών και στις προσπάθειες ενίσχυσής τους.

Επιπλέον, οι εισηγητές τόνισαν τη σημασία της δημιουργίας Γραφείων Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Φτώχειας στους Δήμους και υπογράμμισαν την ανάγκη συνεργασίας τους με τις Δημοτικές Υπηρεσίες. Τέλος, οι προσκεκλημένοι ομιλητές μίλησαν για τις δικές τους εμπειρίες ως παραδείγματα καλών πρακτικών, αναφέροντας ταυτόχρονα τα εμπόδια που συνάντησαν, τις δυσκολίες αλλά και τις επιτυχίες τους.

Σε συνέχεια της παρακολούθησης του σεμιναρίου, οι εκπρόσωποι των Δήμων που συμμετείχαν θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν την ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Συμβούλων και Μεντόρων Ενέργειας από το POWERPOOR.