Αρχική ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Η “ακτινογραφία” των νέων δημάρχων – Στατιστικά για τους νικητές των εκλογών

Η “ακτινογραφία” των νέων δημάρχων – Στατιστικά για τους νικητές των εκλογών

537
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε τι βαθμό ανανεώθηκε το σώμα των Δημάρχων; Πόσοι εκλέγονται για 1η φορά και πόσοι έχουν προηγούμενες θητείες;  Σε τι ποσοστό τη Β’ Κυριακή έγινε ανατροπή στη σειρά των δύο πρώτων Συνδυασμών του Α’ γύρου;  Ποια η γυναικεία παρουσία; Πως όλα αυτά διαμορφώνονται σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδας;

Όλες οι απαντήσεις στα στατιστικά δεδομένα που ακολουθούν.

 

1)  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Την Β’ Κυριακή των Δημοτικών Εκλογών  εξελέγησαν 229 Δήμαρχοι (ποσοστό 69%).

Από τους εκλεγέντες Δημάρχους του Β’ γύρου:

·οι 10 είναι γυναίκες (ποσοστό 4,4%),

·οι 64 (ποσοστό 27,9%) είναι επανεκλεγόμενοι Δήμαρχοι της περιόδου 2014-2019

·οι 165 (ποσοστό 72,1%) δεν ήταν Δήμαρχοι τη δημοτική περίοδο 2014-2019.

 

Μετά τα αποτελέσματα και της Β’ Κυριακής, στους 332 Δήμους εξελέγησαν:

·18 γυναίκες (ποσοστό 5,4%),από τις οποίες μόνον οι 3 ήταν Δήμαρχοι την περίοδο 2014-2019.

Στις δημοτικές εκλογές του 2014 είχαν εκλεγεί 15 γυναίκες Δήμαρχοι

·131επανεκλεγέντες Δήμαρχοιτης περιόδου 2014-2019 (ποσοστό 39,5%).

Οι 16 από τους επανεκλεγέντες είναι Δήμαρχοι πρωτευουσών νομών.

·201 Δήμαρχοι (ποσοστό 60,5%) που δεν ήταν Δήμαρχοι τη δημοτική περίοδο 2014-2019.

 

2)  ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΗ Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Περιφέρεια Δήμοι Δήμαρχοι εκλεγέντες τη Β’ Κυριακή Ποσοστό
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 22 18 81,82 %
Αττικής 66 51 77,27 %
Βορείου Αιγαίου 11 6 54,55 %
Δυτικής Ελλάδας 19 16 84,21 %
Δυτικής Μακεδονίας 13 10 76,92 %
Ηπείρου 18 13 72,22 %
Θεσσαλίας 25 18 72 %
Ιονίων Νήσων 11 9 81,82 %
Κεντρικής Μακεδονίας 38 26 68,42 %
Κρήτης 24 13 54,17 %
Νοτίου Αιγαίου 34 14 41,18 %
Πελοποννήσου 26 19 73,08 %
Στερεάς Ελλάδας 25 16 64 %
ΣΥΝΟΛΟ 332 229 69 %

 

 

3)ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΩΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ

 

Σε 69 Δήμους (ποσοστό 30,1% περίπου) από τους 229 στους οποίους έγιναν εκλογές τη Β’ Κυριακή, σημειώθηκε ανατροπή της σειράς των υποψήφιων Συνδυασμών.

Σε αυτούς τους Δήμους, δηλαδή, εξελέγη Δήμαρχος ο δεύτερος στη σειρά υποψήφιος με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών της Α’ Κυριακής.

Αναλυτικά, ανά Περιφέρεια, τα στοιχεία εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα:

Περιφέρεια Δήμοι

Β’ γύρου

Δήμοι όπου συνέβη ανατροπή της σειράς των Συνδυασμών Ποσοστό
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 18 9 50 %
Αττικής 51 14 27,45 %
Βορείου Αιγαίου 6 1 16,67 %
Δυτικής Ελλάδας 16 4 25 %
Δυτικής Μακεδονίας 10 2 20 %
Ηπείρου 13 4 30,77 %
Θεσσαλίας 18 3 16,67 %
Ιονίων Νήσων 9 3 33,33 %
Κεντρικής Μακεδονίας 26 9 34,62 %
Κρήτης 13 6 46,15 %
Νοτίου Αιγαίου 14 5 35,71 %
Πελοποννήσου 19 5 26,32 %
Στερεάς Ελλάδας 16 4 25 %
ΣΥΝΟΛΟ 229 69 30,1 %

 

Τα παραπάνω στοιχεία, ανά τάξεις πληθυσμού των Δήμων παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

Τάξεις πληθυσμού

(κάτοικοι)

Δήμοι

Β’ γύρου

Δήμοι όπου συνέβη ανατροπή της σειράς των Συνδυασμών Ποσοστό
έως 2.000 6 1 16,67 %
2.001 – 5.000 11 4 36,36 %
5.001 – 10.000 19 7 36,84 %
10.001 – 30.000 102 28 27,45 %
30.001 – 60.000 48 12 25 %
60.001 – 100.000 30 13 43,33 %
100.001 – 150.000 7 2 28,57 %
150.000 και άνω 6 2 33,33 %
ΣΥΝΟΛΟ 210 69 30,1 %

 

 

4) ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ Β’ ΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΘΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 

Οι 9 από τους εκλεγέντες Δημάρχους στον Β’ γύρο (ποσοστό 4%) έχουν ήδη περισσότερες από 3 θητείες (4, 5 και 6), ενώ άλλοι 80 (ποσοστό 35%) έχουν μία έως τρεις θητείες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού.

Το 61% των εκλεγέντων του Β’ γύρου (140 εκλεγέντες) δεν έχει θητεία Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στην Τ.Α. Α’ Βαθμού έως σήμερα.

Βλ. ειδικότερα την εικόνα του παρόντος.

 

5ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2019

Στις Δημοτικές Εκλογές του 2019 συμμετείχαν 254 Συνδυασμοί με Επικεφαλής Υποψήφιους που είχαν εκλεγεί Δήμαρχοι στις εκλογές του 2014.

Από αυτούς τους Υποψήφιους επανεξελέγησαν 131 Δήμαρχοι (ποσοστό 51,6%).

Αναλυτικά, η κατανομή των επανεκλεγέντων Δημάρχων ανά Περιφέρεια και ανά τάξεις πληθυσμού φαίνονται στους δύο επόμενους πίνακες:

 

Α) Επανεκλεγέντες Δήμαρχοι, ανά περιφέρεια

Περιφέρεια Δήμοι Επανεκλεγέντες Δήμαρχοι
    Α’ Κυριακή Β’ Κυριακή Σύνολο Ποσοστό
Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης 22 2 4 6 27,27 %
Αττικής 66 13 20 33 50 %
Βορείου Αιγαίου 11 3 1 4 36,36 %
Δυτικής Ελλάδας 19 1 4 5 26,32 %
Δυτικής Μακεδονίας 13 1 2 3 23,08 %
Ηπείρου 18 5 5 10 55,56 %
Θεσσαλίας 25 5 6 11 44 %
Ιονίων Νήσων 11 2 1 3 27,27 %
Κεντρικής Μακεδονίας 38 7 8 15 39,47 %
Κρήτης 24 7 5 12 50 %
Νοτίου Αιγαίου 34 11 2 13 38,24 %
Πελοποννήσου 26 4 4 8 30,77 %
Στερεάς Ελλάδας 25 6 2 8 32 %
ΣΥΝΟΛΟ 332 67 64 131 39,5 %

 

Β) Επανεκλεγέντες Δήμαρχοι ανά τάξεις πληθυσμού

Τάξεις πληθυσμού

(κάτοικοι)

Δήμοι Επανεκλεγέντες Δήμαρχοι
    Α’ Κυριακή Β’ Κυριακή Σύνολο Ποσοστό
έως 2.000 27 13 3 16 59,26 %
2.001 – 5.000 23 6 2 8 34,78 %
5.001 – 10.000 34 9 4 13 38,24 %
10.001 – 30.000 136 19 27 46 33,82 %
30.001 – 60.000 62 13 12 25 40,32 %
60.001 – 100.000 34 4 11 15 44,12 %
100.001 – 150.000 10 3 1 4 40 %
150.000 και άνω 6 0 4 4 66,67 %
ΣΥΝΟΛΟ 332 67 64 131 39,5 %

 

 

6) ΘΗΤΕΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ 2019 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των Υποψήφιων και των εκλεγέντων τελικώς Δημάρχων των Δημοτικών Εκλογών 2019 που είχαν τουλάχιστον μία (1) θητεία Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας από το 1982 έως και τη δημοτική περίοδο 2014-2019.

 

Προηγούμενες θητείες Σύνολο Υποψήφιων 2019 Εκλεγέντες (Α’ γύρος) Εκλεγέντες (Β’ γύρος) Σύνολο εκλεγέντων
1 196 42 44 86
2 90 12 21 33
3 64 6 15 21
4 24 5 5 10
5 16 5 3 8
6 9 4 1 5
7 1 0 0 0

 

Στους δύο επόμενους πίνακες, τέλος, καταγράφονται οι θητείες των εκλεγέντων Δημάρχων του 2019 από το 1982 έως και τη δημοτική περίοδο 2014-2019.

 

Α)Θητείες εκλεγέντων Δημάρχων 2019, ανά τάξεις πληθυσμού

 

Τάξεις πληθυσμού

(κάτοικοι)

Θητείες στις δημοτικές περιόδους 1982 – 2019
  1 2 3 4 5 6 ΣΥΝΟΛΟ
έως 2.000 11 1 2 1 0 1 16
2.001 – 5.000 5 5 2 1 0 0 13
5.001 – 10.000 7 2 6 0 0 1 16
10.001 – 30.000 27 17 6 4 6 1 61
30.001 – 60.000 19 5 4 3 1 0 32
60.001 – 100.000 10 3 1 0 1 1 16
100.001 – 150.000 2 0 0 1 0 1 4
150.000 και άνω 5 0 0 0 0 0 5
ΣΥΝΟΛΟ 86 33 21 10 8 5 163

 

Β) Θητείες εκλεγέντων Δημάρχων 2019, ανά περιφέρεια

 

Περιφέρεια Θητείες στις δημοτικές περιόδους 1982 – 2019
  1 2 3 4 5 6 ΣΥΝΟΛΟ
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 6 2 0 0 1 0 9
Αττικής 24 6 5 3 1 1 40
Βορείου Αιγαίου 2 2 0 1 0 0 5
Δυτικής Ελλάδας 3 0 3 1 1 0 8
Δυτικής Μακεδονίας 3 3 1 0 0 0 7
Ηπείρου 5 1 5 0 0 1 12
Θεσσαλίας 7 3 3 0 0 1 14
Ιονίων Νήσων 4 1 0 1 0 0 6
Κεντρικής Μακεδονίας 8 3 0 1 3 1 16
Κρήτης 6 5 2 0 1 0 14
Νοτίου Αιγαίου 9 1 2 1 0 1 14
Πελοποννήσου 3 4 0 2 1 0 10
Στερεάς Ελλάδας 6 2 0 0 0 0 8
ΣΥΝΟΛΟ 86 33 21 10 8 5 163

 

 

Πηγή δεδομένων: Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε.

 

www.aftodioikisi.gr