Παρασκευή
26
Φεβρουάριος
TOP

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε παρατηρητήριο-φόρουμ για το blockchain

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε ένα παρατηρητήριο-φόρουμ της ΕΕ για την
τεχνολογία blockchain, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το
παρατηρητήριο-φόρουμ θα παρακολουθεί και θα προβάλλει τις κυριότερες
εξελίξεις αυτής της τεχνολογίας, ενώ θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή
συνεργασία μεταξύ όσων συμμετέχουν σε δραστηριότητες που απαιτούν χρήση
της blockchain.