Δευτέρα
27
Μάρτιος
TOP

Η κοινωνία και η παιδεία χρειάζονται τους Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Αφορμή να αναδειχθεί η αναγκαιότητα της εφαρμογής της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης, μέσω της κατάλληλης προσέγγισης και εξειδικευμένων επαγγελματιών, έδωσε το 2ο Θέμα του μαθήματος «Νεοελληνική γλώσσα και Λογοτεχνία», σήμερα στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Γιατί η επαγγελματική σταδιοδρομία αποτελεί το αποτέλεσμα μιας σειράς προηγούμενων αποφάσεων και καλλιέργεια δεξιοτήτων που ξεκινούν από το Δημοτικό σχολείο.

Ως Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού με εξειδικευμένες σπουδές και εμπειρία υπογράφουμε το παρακάτω κείμενο: «Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής πορείας» Σήμερα ήταν η πρεμιέρα των Πανελλήνιων Εξετάσεων με χιλιάδες μαθητές της Γ’ Λυκείου να εξετάζονται στο μάθημα της ‘Έκθεσης –Νεοελληνικής Γλώσσας. Με μεγάλη χαρά είδαμε ότι το 2οκείμενο των θεμάτων της Έκθεσης αναφέρεται στη σημαντικότητα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου. Ως Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού γνωρίζουμε καλά τον ρόλο που παίζει ο έγκαιρος, άρτιος και δομημένος Επαγγελματικός Προσανατολισμός για την μελλοντική επιτυχία και, κυρίως, για την ευτυχία των σημερινών εφήβων.

Επιπλέον, όπως σωστά αναφέρει και το κείμενο της Έκθεσης, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην προσωπική ζωή των ατόμων, αλλά και στη συνολική οικονομική ανάπτυξη, στη μείωση της ανεργίας και της ετεροαπασχόλησης και στην ανάσχεση του braindrain. Όσον αφορά στους έφηβους, τους επιτρέπει να διαχειριστούν αυτή τη σημαντική απόφαση της ζωής τους με λιγότερο άγχος, καλύτερη ενημέρωση, ορθολογικότητα, με αισιοδοξία και όραμα. Στο τέλος, τούς μαθαίνει από την εφηβική ηλικία πώς να παίρνουν αποφάσεις, να αναλαμβάνουν την ευθύνη και να διαχειρίζονται τη σταδιοδρομία τους. Τα παραπάνω κοινωνικά, οικονομικά και ατομικά οφέλη μπορούν να επιτευχθούν με την ένταξη του επαγγελματικού προσανατολισμού στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθολικά και με πιστοποιημένους Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα ο θεσμός του Επαγγελματικού Προσανατολισμού έχει παραβλεφθεί και υποτιμηθεί από την Πολιτεία.

Οι δομές που υπάρχουν σήμερα δεν επαρκούν για τον αριθμό των μαθητών, ενώ το μάθημα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού διδάσκεται από εκπαιδευτικούς χωρίς τη σχετική κατάρτιση. Είναι απαραίτητο να προσληφθούν επιπλέον Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού με επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία που θα μπορούν να καθοδηγήσουν τους εφήβους υπεύθυνα, επιστημονικά και ολοκληρωμένα. Είναι μάταιο να δαπανούνται τεράστια ποσά από τον κρατικό προϋπολογισμό για επιδόματα ανεργίας, κοινωφελή προγράμματα ένταξης ανέργων και προώθησης στην εργασία και να μην δαπανάται ένα ποσοστό μόνο αυτών ώστε να τεθούν οι σωστές βάσεις επιλογής και διαχείρισης σταδιοδρομίας και να χαράξουν οι έφηβοι ένα πλάνο μιας ταιριαστής, ρεαλιστικής και επιτυχημένης πορείας.

Σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε σχολείο, σε κάθε ΙΕΚ, σε κάθε Πανεπιστήμιο ένας/μία Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Τα παιδιά μας το ζητάνε, η κοινωνία το χρειάζεται.

Πρωτοβουλία Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αποφοίτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών σπουδών

Μπέκη Αλεξοπούλου

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Σταδιοδρομίας – Εκπαιδευτικός

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc) Συμβουλευτικής και Επαγγ. Προσανατολισμού

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Ed) στις Επιστήμες της Αγωγής