Αρχική LIVENOW ΙΟΒΕ: Βελτίωση οικονοµικού κλίµατος τον Σεπτέμβριο

ΙΟΒΕ: Βελτίωση οικονοµικού κλίµατος τον Σεπτέμβριο

178
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ενισχύθηκε τον Σεπτέµβριο ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος φτάνοντας στις
100,6 µονάδες (από 98,2 τον Ιούλιο και 99 τον Αύγουστο), στο υψηλότερο
µάλιστα επίπεδο από τον ∆εκέµβριο του 2014, σύμφωνα με τα αποτελέσματα
έρευνας οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών.