Πέμπτη
8
Δεκέμβριος
TOP

ΚΑΕΜ: “Επιχειρηματικό Σχέδιο: Από την ιδέα στην επιτυχία”

Το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας πραγματοποίησε με  επιτυχία τη διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο “Επιχειρηματικό Σχέδιο: Από την ιδέα στην επιτυχία”.

Οι εισηγητές της εκδήλωσης, καταξιωμένα στελέχη του επιχειρηματικού χώρου,  κ. Νίκος Αρχοντής, κ. Εβίτα Γκαντίνα, και κ. Μιχάλης Καθαράκης ανέδειξαν τη σημασία του επιχειρηματικού σχεδιασμού για όλους τους εμπλεκόμενους στην αγροδιατροφική αλυσίδα αξίας.

Οι συμμετέχοντες εκδήλωσαν το ζωηρό ενδιαφέρον τους για την αξία της “έγγραφης” επιχειρηματικής συμβουλευτικής μέσω των ερωτήσεων τους.

Στο τέλος της ημερίδας γνωστοποιήθηκαν στους συμμετέχοντες οι σχετικές υπηρεσίες που το ΚΑΕΜ προσφέρει και επεξηγήθηκε η διαδικασία για την αίτηση εκπόνησης εκ μέρους του ΚΑΕΜ του δικού τους επιχειρηματικού σχεδίου.