Παρασκευή
1
Μάρτιος
TOP

Και το ΚΕΠΕ ανεβάζει τους στόχους για την Ελλάδα – Στο 4,7% η ανάπτυξη το 2021

Στην αισθητή βελτίωση των εκτιμήσεων για την ελληνική οικονομία προχωράει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), χάρη στη βελτίωση της υγειονομικής κατάστασης και στην σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, το Κέντρο προβλέπει ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 4,7% για το σύνολο του 2021, με το ΑΕΠ να κλείνει στο α’ εξάμηνο με σχεδόν μηδενική μεταβολή και να ανεβάζει ρυθμούς στο β’ εξάμηνο, όταν και το ΑΕΠ θα ενισχυθεί κατά 4,7%.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη έκθεση του ΚΕΠΕ τον περασμένο Φεβρουάριο, η πρόβλεψη για το α’ εξάμηνο του 2021 ανερχόταν σε ύφεση 3,7%, η οποία ήταν σαφώς χειρότερη σε σχέση με τη σημερινή.

«Οι προβλέψεις για την εξέλιξη του ΑΕΠ το 2021 σηματοδοτούν μία βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στη χώρα, ως απόρροια της βελτίωσης των επιδημιολογικών δεδομένων και της συνεπαγόμενης επαναφοράς της ομαλής λειτουργίας πολλών σημαντικών οικονομικών δραστηριοτήτων» επισημαίνει, μεταξύ άλλων, το ΚΕΠΕ.

Σύμφωνα δε, με την ανάλυση του Κέντρου, η προβλεπόμενη πορεία του ΑΕΠ δύναται να εξελιχθεί περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκά σε σχέση με την παραπάνω εκτίμηση, αναλόγως με τις επιδράσεις μιας σειράς σημαντικών και δυναμικών παραγόντων, αρκετοί εκ των οποίων συνδέονται άμεσα με την εξέλιξη της πανδημίας.

Το σύνολο των εν λόγω παραγόντων θα καθορίσου τη δυναμική της ζήτησης και της προσφοράς, τις εξαγωγικές επιδόσεις της Ελλάδας, τις επενδυτικές και αποταμιευτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, τα μεγέθη της απασχόλησης και της ανεργίας και κατ’ επέκταση τα εισοδήματα, καθώς και τις χρηματοοικονομικές συνθήκες και τα δημοσιονομικά μεγέθη.

Οι θετικοί παράγοντες

 • η επικράτηση ενός ευνοϊκού σεναρίου ως προς την εξέλιξη της πανδημίας και η πρόοδος στο πεδίο των εμβολιασμών, που θα συνεπάγονται την περαιτέρω απελευθέρωση της οικονομικής δραστηριότητας και τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο
 • η σταδιακή εξισορρόπηση των δημοσιονομικών μεγεθών, με στοχευμένη προσαρμογή των μέτρων στήριξης έτσι ώστε να συνεχίσουν να υποστηρίζονται οι επιχειρήσεις και η απασχόληση σε τομείς που εξακολουθούν να πλήττονται σοβαρά από την πανδημία
 • η έναρξη υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την ενίσχυση των επενδύσεων και την ολοκλήρωση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων για τον μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας

Οι αρνητικοί παράγοντες

 • η πιθανότητα ενός τέταρτου κύματος της πανδημίας στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, με ένταση ικανή να επηρεάσει εκ νέου σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα
 • ο υψηλός βαθμός αβεβαιότητας σε σχέση με τη συνολική εξέλιξη της πανδημίας, ο οποίος δύναται να προκαλέσει, μεταξύ άλλων, περαιτέρω συγκράτηση της ιδιωτικής κατανάλωσης
 • μία ενδεχόμενη ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρωζώνη, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται και από πλευράς των αποφάσεων πολιτικής σε σχέση με τα επιτόκια ή την πρόωρη απόσυρση ορισμένων μέτρων στήριξης της ευρωπαϊκής οικονομίας
 • οι όποιες εξελίξεις προς την κατεύθυνση της εντατικοποίησης των γεωπολιτικών εντάσεων

Οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη του 2021

 • Κομισιόν 4,1%
 • ΟΣΣΑ 3,8%
 • Τράπεζα της Ελλάδος 4,2%
 • Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής 3,6% έως 4,8%
 • Προϋπολογισμός 3,6%

moneyreview.gr