Παρασκευή
5
Μάρτιος
TOP

Κόκκινα δάνεια 6,1 δισ. “διώχνει” η Εθνική – Στεγαστικά τα 4,9 δισ.

Mε μια νέα μεγάλη τιτλοποίηση η Εθνική θα εξαλείψει από το χαρτοφυλάκιο της κόκκινα δάνεια 7 δισ. ευρώ – περίπου το 60% των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της, εξυγιαίνοντας πλήρως τον ισολογισμό της χωρίς ουσιαστική επίπτωση στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

Η διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε την Τρίτη με την αποστολή συμβάσεων εμπιστευτικότητας σε ενδιαφερόμενους επενδυτές, μαζί με σύντομο ενημερωτικό σημείωμα της Morgan Stanley, που ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της τράπεζας.

Πέραν των στεγαστικών που καλύπτονται με προσημειώσεις και υποθήκες, εξασφαλίσεις επί ακινήτων έχουν και ένα στα τρία τιτλοποιούμενα επιχειρηματικά και καταναλωτικά.

Με την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης και την πώληση αυτού χαρτοφυλακίου, η Εθνική θα μειώσει  το απόθεμα NPEs από περίπου 10 δισ. σε λιγότερα από 4 δισ. Επισημαίνεται ότι τα συνολικά μη  εξυπηρετούμενα ανοίγματα της τράπεζας ήταν 9,96 δισ. στη λήξη του γ΄φετινού τριμήνου. Σ’ αυτά θα προστεθούν νέα NPEs που θα προκύψουν μετά τη λήξη της αναστολής πληρωμών λόγω  πανδημίας.

Η λογιστική ζημία που θα υποστεί η τράπεζα από την πώληση του χαρτοφυλακίου των 7 δισ. ευρώ,  θα καλυφθεί κατά μεγάλο μέρος από σχηματισθείσες προβλέψεις και από νέες που θα διενεργηθούν, καθώς και τα υψηλά έκτακτα κέρδη που απέφερε το swap ομολόγων με το Δημόσιο.

sofokleousin.gr