Παρασκευή
24
Μάρτιος
TOP

Λήγει η προθεσμία για επιδότηση eshop στη δράση e-λιανικό

Η επιχορήγηση φτάνει μέχρι και τις 5.000 ευρώ ανά επιχείρηση και καλύπτει την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής, καθώς και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό / υπηρεσίες), για την ανάπτυξη και τη διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος

Περισσότερες από 4.000 είναι οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση για την επιδότηση του κόστους για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) στο πλαίσιο της δράσης e-λιανικό.

Η δράση απευθύνεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, διατηρούν φυσικό κατάστημα, λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021, στις 15:00 και γίνεται μέσω του ependyseis.gr.

Η επιχορήγηση φτάνει μέχρι και τις 5.000 ευρώ ανά επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) και καλύπτει την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής, καθώς επίσης την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό / υπηρεσίες), για την ανάπτυξη και τη διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Για τις επιχειρήσεις που διέθεταν ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18 Μαρτίου 2020, η επιδότηση είναι μέχρι 1.500 ευρώ, καθώς αφορά μόνο στην αναβάθμισή του.

Δικαιούχοι

 • Επιχειρήσεις υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και τις 30.09.2019
 • Επιχειρήσεις νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης (12/2/2021)
 • Να δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού, όπως περιγράφονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα
 • Να διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά, σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού στο σύνολο της επικράτειας
 • Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους
 • Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Τι χρηματοδοτείται

 • Εξοπλισμός πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και έως 30% του προϋπολογισμού)
 • Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktop/ laptop). Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/ αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, bar code readers, εκτυπωτές κλπ.) Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets, συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων
 • Λογισμικό
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop – θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελιοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον). Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή αυτή, επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

  newmoney.gr