Τετάρτη
28
Σεπτέμβριος
TOP

Με την συμμετοχή των ΔΑΟΚ η νέα πρόταση για τις προδιαγραφές του Ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ (video)

Με παρατηρήσεις επέστρεψε από το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η πρόταση για την ήσσονος σημασίας τροποποίηση των προδιαγραφών του Ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ . Πλέον και με τη συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων των ΔΑΟΚ Μεσσηνίας και Τριφυλίας αναμένεται να υποβληθεί ξανά ως πρόταση μείζονος σημασίας. Φυσικά αυτό δεν επηρεάζει σε τίποτα την όλη προσπάθεια ακύρωσης της απόφασης Αποστόλου αλλά και επέκτασης της ζώνης του ΠΟΠ και στους όμορους νομούς που εξελίσσεται κανονικά.

Το αίτημα τροποποίησης των προδιαγραφών ήσσονος σημασίας, που κατατέθηκε από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό «Ένωση Μεσσηνίας», το Σύλλογο υπέρ των Μεσσηνιακών Ελαιοκομικών προϊόντων ΠΟΠ, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Στέρνας και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νηλέας, ως γνωστόν έχει επιστραφεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με παρατηρήσεις ως προς την περιγραφή των προδιαγραφών. Για το σκοπό αυτό και επειδή επιβάλλεται να περιγραφούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και να διευκρινιστούν οι τροποποιήσεις των προδιαγραφών, έχει συσταθεί ομάδα εργασίας από τις ΔΑΟΚ Μεσσηνίας και Τριφυλίας, που εργάζεται πάνω στο σχέδιο αυτό.  Στα πλαίσια αυτά η ομάδα εργασίας μελετά τις παρατηρήσεις του Υπουργείου, συνεργάζεται με τους φορείς της πρότασης τροποποίησης αλλά και με το Υπουργείο, ώστε άμεσα να επανυποβληθεί ο φάκελος προς αξιολόγηση. Σε περίπτωση που η ομάδα εργασίας χρειαστεί υποστήριξη από εξωτερικό συνεργάτη, αυτό θα γίνει με μέριμνα της Περιφέρειας.