Κυριακή
5
Δεκέμβριος
TOP

Νοσοκομεία: Πλησιάζει η ώρα της κρίσης των διοικητών

Περί τους 110 διοικητές νοσοκομείων θα αξιολογήσει μέσα στον Ιούλιο η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ένα χρόνο μετά τη τελευταία κρίση αυτών.

Να αναφέρουμε ακόμη ότι για κάποια πρόσωπα υπάρχει δυσαρέσκεια και είναι έντονο το ενδεχόμενο να ζητηθούν παραιτήσεις αρκετών διοικητών.

Διαδικασία αξιολόγησης

Σχετικά με τη διαδικασία, περίπου 30 δείκτες, ποσοτικοί και ποιοτικοί, που εντάσσονται σε 4 ενότητες, μεταξύ αυτών και η διαχείριση της COVID-19, ενσωματώνονται στην ειδική πλατφόρμα προκειμένου σε πρώτο επίπεδο να προκύψει ένα σκορ το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα πεδία που έχει ορίσει το Υπουργείο.

Οι 4 ενότητες της αξιολόγησης είναι:

1. Οικονομική Διαχείριση, στην οποία περιλαμβάνονται δείκτες όπως η πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών ως ποσοστό επί του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, προμήθειες, αλλά και συνολικά διαχειριστικές δαπάνες και κόστη.

2. Λειτουργική επάρκεια και λειτουργικοί δείκτες. Μεταξύ των δεικτών στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι και εκείνη που σχετίζονται και με την εξυπηρέτηση ασθενών, όπως αναμονές για χειρουργεία ή στα ΤΕΠ.

3. Ποιότητα και ασφάλεια ασθενών. Στη συγκεκριμένη ενότητα ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προσπάθεια ελέγχου των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

4. COVID-19, που περιλαμβάνει ειδικούς δείκτες διαχείρισης ασθενών, τόσο σε κλινικές όσο και στις ΜΕΘ (όπως ποσοστά ίασης, διαθεσιμότητα κλινών και ποσοστά θνησιμότητας).

Να σημειώσουμε ότι πρόβλεψη ειδικής ενότητας για τη διαχείριση των περιστατικών κορονωϊού, καταδεικνύει πως θα ληφθούν οι ειδικές, έκτακτες και οριακές συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούσαν τα νοσοκομεία και στους δείκτες που αφορούν στην ποιότητα και ασφάλεια των ασθενών (χρόνοι αναμονής, αφού στα ΤΕΠ η πρόσβαση γινόταν μετ’ εμποδίων.

Η πλατφόρμα αναμένεται να είναι έτοιμη την επόμενη εβδομάδα, ώστε Διοικητές και Υποδιοικητές να μπορούν να συμπληρώνουν τα ειδικά πεδία, απαντώντας σε συγκεκριμένες ερωτήσεις και παραθέτοντας συγκεκριμένα ποσοστά, κόστη και αριθμούς, όπου αυτό απαιτείται.

Όπως εξελίσσονται οι διαδικασίες μέχρι σήμερα, οι επικεφαλής των νοσοκομείων θα κληθούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία στα τέλη Ιούνιου με αρχές Ιουλίου. Μετά την υποβολή των απαντήσεων τους και την επεξεργασία τους από την ομάδα του Υπουργείου Υγείας, την εποπτεία των οποίων έχει ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Ι. Κωτσιόπουλος, οι Διοικητές και Υποδιοικητές με τις καλύτερες αλλά και εκείνοι με τις χειρότερες επιδόσεις θα κληθούν σε συνέντευξη, ώστε να παραθέσουν περισσότερες λεπτομέρειες και να δώσουν το πλαίσιο γύρω από τους αριθμούς.

Η διαδικασία αφορά περίπου 115 δημόσια νοσοκομεία, όπου φυσικά υπάρχει Διοικητής ή Υποδιοικητής, προς αξιολόγηση. Θυμίζουμε ότι ήταν το συνταρακτικό καθολικό ποσοστό θνησιμότητας στα ΜΕΘ του νοσοκομείου του Αγρινίου που είχε ως αποτέλεσμα να παραιτηθεί μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο διοικητής του.

Οι «επιτυχόντες» αναμένεται να αξιοποιηθούν ώστε να παραθέσουν τις πρακτικές και διαδικασίες που ακολούθησαν ώστε να επιτύχουν και άλλα νοσοκομεία αντίστοιχες βελτιώσεις.

Όσοι εμφανίσουν χαμηλότερες επιδόσεις θα αναζητηθούν τρόποι βελτίωσης των δεικτών που υπολείπονται, αν και δεν αποκλείεται να τερματιστεί η θητεία διοικητών ή υποδιοικητών που αποδειχθεί ότι αποτυγχάνουν σε υψηλό ποσοστό, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία και τη σύμβαση αποδοτικότητας που έχουν υπογράψει κατά την έναρξη της θητείας τους.

Η αξιολόγηση δεν θα ακολουθεί όμως πάντα αυτή τη διαδικασία, αφού το ρόλο του «αξιολογητή» θα αναλάβει ο νέος Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας Υγείας (ΟΔΙΠΥ). Στην περίπτωση αυτή βέβαια η αξιολόγηση θα αφορά το σύνολο της διοίκησης του κάθε νοσοκομείου και όχι αποκλειστικά τους διοικητικούς επικεφαλής.

Γιώργος Σακκάς
news247.gr