Τρίτη
21
Σεπτέμβριος
TOP

Ξεκίνησαν οι πληρωμές των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία -Ο προγραμματισμός από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ξεκαθάρισε απόλυτα η εικόνα γύρω από τα όσα γίνονται με το πρόγραμμα που τρέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία.

Με βάση την πληροφόρηση που είχαμε στην επικοινωνία μας με την Περιφερειακή Αρχή πιστοποιείται πως οι εκταμιεύσεις τρέχουν κανονικά και πως «…ήδη πληρώνονται οι δικαιούχοι επιχειρηματίες».

Μάλιστα, γνωστοποιήθηκε πως οι εκταμιεύσεις προχωρούν και έως σήμερα φθάνουν τις 270.000€ και πως μέσα σε λίγες ημέρες από την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται η προβλεπόμενη από την Υπηρεσία πληρωμή, με τα αναλογούντα σε κάθε περίπτωση ποσά. Δόθηκε επιπρόσθετα και ο προγραμματισμός πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα πρόκειται να δοθούν 2 εκατ. €  σε πληρωμές και αμέσως άλλα 10 εκατ. €, και, πως δεν υπάρχει κανένα ζήτημα για τους δικαιούχους σε ότι έχει να κάνει με τον προγραμματισμό της πληρωμής τους, που στο σύνολο να σημειωθεί ότι το ποσό που διατίθεται φθάνει τα 40 εκατ. €.

Η όλη κουβέντα και οι διαστάσεις που παρουσιάστηκαν περί των τροποποιήσεων της σχετικής Πρόσκλησης – και των… καθυστερήσεων που αυτή συνεπάγεται – μας έγινε γνωστό πως δεν αφορά τους ήδη καθορισμένους δικαιούχους, αλλά εκείνους που περνούν μέσα από την διαδικασία των ενστάσεων. Στόχος είναι να καλυφθούν και αυτοί και μέσα από την συζήτηση που γίνεται με την κυβέρνηση για να εξευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι και να τρέξει και για αυτούς η πληρωμή.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Δεν υφίσταται ζήτημα καθυστερήσεων στην καταβολή των ενισχύσεων της δράσης “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Η πρόσφατη 7η τροποποίηση της σχετικής πρόσκλησης αφορά αποκλειστικά διαχειριστικούς λόγους, παράταση προθεσμίας για δικαιούχους με δυσκολία στην εξασφάλιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάλυψη των δυνητικών δικαιούχων που θα δικαιωθούν στην διαδικασία των ενστάσεων, ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν δικαιολογητικά πληρωμής.

Αναλυτικά:

“i. Λόγω τροποποίησης του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των επιπτώσεων της νόσου covid-19, η δράση θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μέτρων που θα διαβιβαστούν στην ΕΕ έως τις 31/12/2021 (σύμφωνα με την 5η τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου covid-19. C(2021) 564 final/28.1.2021), στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των επιπτώσεων της νόσου covid-19.

ii. Δίνεται η δυνατότητα της έκδοσης Αποφάσεων Ένταξης, οι οποίες αποτελούν και την απόφαση χορήγησης της ενίσχυσης, μέχρι την 31/08/2021, ώστε και οι αποφάσεις επί των ενστάσεων που εκδίδονται από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου να εκδοθούν μέχρι τις 31/08/2021.

iii. Παρατείνεται η διάρκεια υλοποίησης της δράσης, ώστε το συνολικό αίτημα ελέγχου υποβάλλεται κατ’ επιλογή των δικαιούχων από την ημερομηνία έκδοσης της αντίστοιχης απόφασης ένταξης όπως ισχύει και έως 30/09/2021”.