TOP

Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας

Τη βεβαίωση έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, που σηματοδοτεί τη δραστηριοποίηση αυτού του νέου θεσμού, με πεδίο εφαρμογής των δράσεών του όλη τη Μεσσηνία, υπέγραψε ο Δήμαρχος σήμερα Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου 2018.

Ο Π. Νίκας καλωσόρισε τους εργαζομένους, που με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ θα υποστηρίξουν τις ευπαθείς ομάδες των κατοίκων της Μεσσηνίας. Ο Δήμαρχος ευχήθηκε καλή επιτέλεση των καθηκόντων τους στους νέους υπαλλήλους, ζητώντας τους να κάνουν ό,τι καλύτερο για την εξυπηρέτηση των συμπολιτών στους οποίους απευθύνεται αυτή η Δομή. Ζήτησε δε να συνεργάζονται με άλλες ομοειδείς Δομές, όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι».

 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ

Σημειώνεται ότι την προγραμματική σύμβαση για τη συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης όλη τη Μεσσηνία, υπέγραψε την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Ε. Νίκας, μαζί με τους υπολοίπους Δημάρχους της Μεσσηνίας και τον Περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη. Υπενθυμίζεται ότι, με Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, η ανωτέρω δράση εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Στο πλαίσιο της Δράσης 9.ii.3 του ΠΕΠ Πελοποννήσου με αντικείμενο την «Λειτουργία one stop shop / Κέντρων Κοινότητας Ευπαθών Ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες», αναπτύσσεται ένας μηχανισμός, αποτελούμενος από την Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη (Επιτελική / Συντονιστική Δομή) και πέντε Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας, ο οποίος αξιοποιεί εξειδικευμένο επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονα μέσα και τεχνικές κοινωνικής δικτύωσης και θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση ευπαθών ατόμων και ομάδων του πληθυσμού, όπως ΑμεΑ, δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, μετανάστες, ρομά, άνεργοι ωφελούμενοι προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, κ.λπ.

 

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ

Η Πράξη αφορά στη σύσταση και λειτουργία για 3 έτη διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας στη Μεσσηνία με δικαιούχο το Δήμο Καλαμάτας και εταίρους τους Δήμους Δυτικής Μάνης, Τριφυλίας, Οιχαλίας, Πύλου – Νέστορος, Μεσσήνης.
Επισημαίνεται ότι οι Δήμοι-Εταίροι θα υποστηρίζονται μέσω κινητής μονάδας, η οποία αποτελεί βραχίονα του Κέντρου Κοινότητας.
Ως περιοχή παρέμβασης της Πράξης προσδιορίζεται το σύνολο της Μεσσηνίας, με διάρθρωση σε επίπεδο Δήμου, έτσι ώστε να μην υπάρχει διάκριση στην παροχή υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής κάθε πολίτη (εκτός Δήμου – έδρας, απομακρυσμένες ή/και ορεινές απομακρυσμένες περιοχές). Σκοπός είναι να καταπολεμηθεί με ουσιαστικό τρόπο ο κοινωνικός αποκλεισμός με βασική παράμετρο τη χωρική διάσταση και τις τοπικές ιδιαιτερότητες.
Το Κέντρο Κοινότητας στεγάζεται στο Β΄ κτήριο του συγκροτήματος του νέου Δημαρχείου Καλαμάτας και στελεχώνεται με πέντε επιστήμονες, κοινωνικές λειτουργούς και ψυχολόγους, ενώ διαθέτει και έναν οδηγό.