Τετάρτη
24
Φεβρουάριος
TOP

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ΟΑΕΔ

Αναρτήθηκαν σήμερα (9/10), οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για την πρόσληψη συνολικά 121 ατόμων, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών του ΟΑΕΔ, του σχολικού έτους 2020-2021.

  1. Προσωρινός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων
  2. Προσωρινός Πίνακας επιλεγέντων
  3. Προσωρινός Πίνακας αποκλειομένων

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν την κατάταξη τους με τον αριθμό της αίτησης που υπέβαλαν. Οι πίνακες είναι αναρτημένοι στην ενότητα «Νέα & Ανακοινώσεις» στον ιστότοπο του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr

Από τον Οργανισμό θα ακολουθήσει ανακοίνωση με πληροφορίες, οδηγίες και προθεσμίες για την υποβολή ενστάσεων.