Παρασκευή
5
Μάρτιος
TOP

Ολοκληρώθηκε η σύνταξη του φακέλου για το έργο προσεισμικού ελέγχου σε 137 δημοτικά κτήρια στο Δήμο Καλαμάτας

Ολοκληρώθηκε η σύνταξη του φακέλου του έργου που αφορά τον προσεισμικό πρωτοβάθμιο έλεγχο για 137 δημοτικά κτήρια της Καλαμάτας, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχολικών κτηρίων, και υποβλήθηκε σήμερα 14 Ιανουαρίου 2021 στο υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόκειται για μία δράση, σε υλοποίηση του προγραμματισμού της Δημοτικής Αρχής και των δεσμεύσεων του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, η οποία κατατέθηκε από τον ίδιο τον δήμαρχο στο αρμόδιο υπουργείο, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ11 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)».

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Το φυσικό αντικείμενο της δράσης, περιλαμβάνει την ολοκλήρωση και την εκπόνηση Προγράμματος του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών (σχολικές μονάδες και άλλα δημοτικά κτήρια) ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας, βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.).

Πιο συγκεκριμένα o Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος περιλαμβάνει τον Ταχύ Οπτικό Έλεγχο (Τ.Ο.Ε.) της τρωτότητας (σύμφωνα με την σχετική διαδικασία και τις προδιαγραφές του Ο.Α.Σ.Π.) στις κρίσιμες υποδομές ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας. Εν συνεχεία όπου απαιτηθεί θα ακολουθήσουν στο πλαίσιο του ίδιου άξονα, Δευτεροβάθμιος έλεγχος, μελέτες στατικής επάρκειας και ενίσχυσης και φυσικά η υλοποίηση του αντικειμένου.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή της Μεσσηνίας ανήκει στη 2η Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας και στόχος την εν λόγω δράσης είναι ο προσεισμικός έλεγχος όλων των σχολικών κτηρίων και άλλων υποδομών του Δήμου Καλαμάτας ώστε να εντοπιστούν κτήρια τα οποία ίσως να μην έχουν την απαιτούμενη συμπεριφορά σε περίπτωση σεισμού.

Ο ανωτέρω έλεγχος θα γίνει για συνολικά 137 κτήρια (σχολικές μονάδες και άλλες υποδομές) που ανήκουν στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Καλαμάτας.